วิธีการตรวจสอบแก้ไขตู้เย็นเบื้องต้นเมื่อช่องแช่แข็ง Twin Cooling มีความเย็นน้อย

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-26

หากพบว่าช่องแช่แข็ง Twin Cooling มีความเย็นน้อย ให้ตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้นด้วยววิธีตามวีดีโอด้้านล่างนี้

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

RC01_Static Content