ควรทำอย่างไรถ้าอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไม่เย็นพอ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-06-30

เครื่องปรับอากาศของ Samsung ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง โหมดเย็นเร็วจะช่วยให้อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อให้อุณหภูมิห้องลดลงตามค่าที่คุณตั้งไว้อย่างรวดเร็ว ถ้าคุณสังเกตว่าอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไม่ถูกต้อง แม้ว่าคุณจะตั้งค่าอย่างเหมาะสมแล้ว ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้

ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ

 • ถ้าคุณรู้สึกว่าอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไม่เย็นพอ ให้ตรวจสอบว่าอุณหภูมิที่เลือกอยู่ในระดับต่ำ
 • กด + หรือ - ของปุ่มอุณหภูมิ เพื่อเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ
 • ห้องควรมีการป้องกันความร้อนเป็นอย่างดี โดยจะต้องปิดประตูและหน้าต่างทุกบานให้สนิท มิฉะนั้นอาจบั่นทอนประสิทธิภาพในการทำความเย็น

อย่าให้มีสิ่งกีดขวางอยู่รอบๆ เครื่องปรับอากาศ

ถ้ามีสิ่งกีดขวางอยู่ที่ด้านหน้าของคอยล์เย็นหรือคอยล์ร้อน อาจทำให้เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน (อุปกรณ์ไม่สามารถดูดอากาศเข้าเครื่องได้อย่างเพียงพอ)

ตรวจสอบสิ่งกีดขวางรอบๆ เครื่องปรับอากาศ

พิจารณากำลังเครื่องและขนาดพื้นที่

ถ้าห้องมีขนาดใหญ่เกินกำลังขีดความสามารถของเครื่องปรับอากาศ ก็จะต้องใช้เวลานานขึ้นในการทำให้อุณหภูมิห้องลดลง ดังนั้นขอแนะนำให้ใช้เครื่องปรับอากาศที่เหมาะกับขนาดพื้นที่ในบ้านคุณ ถ้าคุณใช้เครื่องปรับอากาศที่มีกำลังไม่พอเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่ของบ้าน บ้านของคุณก็อาจไม่เย็นพอ และจะทำให้คุณเสียค่าไฟมากขึ้น

ตรวจสอบแผ่นกรองอากาศ

ถ้าแผ่นกรองอากาศภายในเครื่องมีฝุ่นมากเกินไป เครื่องปรับอากาศก็จะไม่สามารถดูดเอาอากาศเข้าเครื่องได้อย่างเพียงพอ และอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิ ขอแนะนำให้คุณทำความสะอาดแผ่นกรองทุก 2 สัปดาห์ เมื่อรหัส CF ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของคอยล์เย็น (รหัส CF แจ้งเตือนให้ทำความสะอาดแผ่นกรอง)

ตรวจสอบรุ่นของเครื่องปรับอากาศตามด้านล่าง และทำตามขั้นตอนการทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ วิธีนี้จะช่วยให้คุณได้รับอากาศที่เย็นสดชื่น 

หมายเหตุ:

 • ค้นหารายละเอียดในคู่มือการใช้งานสำหรับวิธีการถอดและใส่แผ่นกรองกลับเข้าที่ (อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น)
 • กรอบเวลาการทำความสะอาดอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพแวดล้อม 

ขั้นตอนที่ 1 เลื่อนแผ่นกรองออกจากเครื่อง

เลื่อนแผ่นกรองออกจากตัวเครื่อง

ขั้นตอนที่ 2 ใช้แปรงขนนุ่มหรือเครื่องดูดฝุ่นเพื่อกำจัดฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกบนแผ่นกรอง

กำจัดฝุ่นออกจากแผ่นกรองโดยใช้แปรง

ขั้นตอนที่ 3 ถ้าแผ่นกรองสกปรกมาก ให้แช่ในน้ำสบู่นาน 30 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

การทำความสะอาดแผ่นกรองโดยใช้น้ำ

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากที่ล้างแผ่นกรองแล้ว ให้วางผึ่งไว้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

ผึ่งแผ่นกรองให้แห้ง

ขั้นตอนที่ 5 ติดตั้งแผ่นกรองกลับเข้าที่ตามเดิม

ติดตั้งแผ่นกรองกลับเข้าที่ตามเดิม

หมายเหตุ: 

 • อย่าใช้แปรงที่มีขนแข็งๆ หรือเครื่องมือทำความสะอาดอื่นๆ ที่มีลักษณะหยาบขัดถูแผ่นกรองอากาศ
 • ถ้าแผ่นกรองอากาศไม่แห้งสนิทหรือถูกผึ่งไว้ในบริเวณที่ไม่มีอากาศถ่ายเท (หรืออับชื้น) อาจทำให้มีกลิ่นเหม็นได้
 • อย่านำเอาแผ่นกรองอากาศไปตากแดดโดยตรง

ถ้าเครื่องปรับอากาศของคุณเป็นแบบตั้งพื้นและมีระบบอินเวอร์เตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ รุ่นอินเวอร์เตอร์แบบตั้งพื้นมีแผ่นกรองสองชนิด

 • แผ่นกรอง Full HD: กรองฝุ่นขนาดใหญ่ในอากาศที่เข้าไปในเครื่อง
 • แผ่นกรอง Zero: ดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กภายในอากาศ แผ่นกรองชนิดนี้ล้างน้ำได้และสามารถใช้งานได้แบบกึ่งถาวร

การทำความสะอาดแผ่นกรอง Full HD

ขั้นตอนที่ 1 ดึงแผ่นกรอง Full HD ออกมา ตามทิศทางของลูกศรที่แสดงอยู่ในภาพด้านล่าง

ดึงแผ่นกรอง hd ออกมา

ขั้นตอนที่ 2 กำจัดฝุ่นโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือน้ำก๊อก 

กำจัดฝุ่น

ขั้นตอนที่ 3 ผึ่งไว้ในที่ร่มจนแห้งสนิท

ผึ่งแผ่นกรอง hd ให้แห้ง

ขั้นตอนที่ 4 ดันแผ่นกรอง Full HD เข้าไปจนสุดตามทิศทางของลูกศร เพื่อให้เข้าที่อย่างสมบูรณ์

ใส่แผ่นกรอง full hd เข้าไว้ในตัวเครื่อง

หมายเหตุ: 

 • ทำความสะอาดแผ่นกรอง Full HD ทุก 2 สัปดาห์
 • กรอบเวลาการทำความสะอาดอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพแวดล้อม

การทำความสะอาดแผ่นกรอง Zero

ระวังพื้นผิวด้านหลังที่แหลมคมของแผ่นกรอง Zero เพราะอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บที่มือได้

ขั้นตอนที่ 1 ถอดแผ่นกรอง Full HD ที่อยู่ด้านล่าง จับตรงที่จับของแผ่นกรอง Zero และดึงออกมาตามทิศทางของลูกศรที่แสดงในภาพ

ถอดแผ่นกรอง full hd ที่อยู่ด้านล่าง และดึงแผ่นกรอง zero ออกมา

ขั้นตอนที่ 2 แช่แผ่นกรองในน้ำ และเขย่าขื้นลงสองสามครั้ง

แช่แผ่นกรอง

ขั้นตอนที่ 3 ผึ่งไว้ให้แห้งในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท

ผึ่งแผ่นกรองให้แห้ง

ขั้นตอนที่ 4 ดันแผ่นกรอง Zero เข้าไปตามทิศทางของลูกศร และตรวจสอบว่าติดตั้งเข้าที่อย่างแน่นหนาในตำแหน่งที่ถูกต้อง ใส่แผ่นกรอง Full HD ที่อยู่ด้านล่างกลับเข้าที่

ดันแผ่นกรอง zero และใส่แผ่นกรอง full hd ที่อยู่ด้านล่างกลับเข้าที่

หมายเหตุ: 

 • ทำความสะอาดแผ่นกรอง Zero ทุก 3 เดือน (อ้างอิงการใช้งานวันละ 8 ชั่วโมง)
 • กรอบเวลาการทำความสะอาดอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพแวดล้อม

คำแนะนำในการถอดแผ่นกรองอากาศแบบมัลติ

 • จับตะแกรงด้วยมือข้างหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ตกหล่น
 • ในการถอดตะแกรง ให้ปลดขอเกี่ยวนิรภัยที่ทั้งสองด้านของตะแกรง 
กดปุ่มเพื่อเปิดตะแกรง
ปลดขอเกี่ยวนิรภัยที่ทั้งสองด้านของตะแกรง
ถอดตะแกรงออกมาทั้งหมดเพื่อทำความสะอาดแผ่นกรอง

หมายเหตุ: 

 • ดีไซน์ที่แท้จริงของเครื่องปรับอากาศอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของรุ่นที่คุณมี (หรือขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ)
 • อ่านคำเตือนและคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญในคู่มือการใช้งานให้ครบถ้วน

การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

ขั้นตอนที่ 1 ดึงแผ่นกรองอากาศไปทางขวา
ขั้นตอนที่ 2 กำจัดฝุ่นทั้งหมดออกจากแผ่นกรองอากาศโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรง
ขั้นตอนที่ 3 ทำความสะอาดแผ่นกรองโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนนุ่ม ถ้าแผ่นกรองสกปรกมาก ให้ล้างด้วยน้ำก๊อก และผึ่งให้แห้งในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท 
ขั้นตอนที่ 4 ผึ่งแผ่นกรองอากาศที่ล้างน้ำแล้วในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท 
ขั้นตอนที่ 5 ใส่แผ่นกรองอากาศกลับเข้าที่ (ทำตามขั้นตอนการถอดในลำดับย้อนกลับ) หลังจากนั้นให้รีเซ็ตแผ่นกรองอากาศ

วิธีการรีเซ็ตแผ่นกรองอากาศ

 • สำหรับคอยล์เย็นที่มีรีโมทแบบใช้สาย ให้กดปุ่ม Filter Reset 
 • สำหรับคอยล์เย็นที่มีรีโมทแบบไร้สาย ให้กดปุ่ม Options หรือ Filter Reset แล้วกดปุ่ม SET 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ