ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการ

1.ผ่อนชำระ 0%
Period : 1 เม.ย 2565 -30 มิ.ย 2565
1.1ผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน : สำหรับทีวีรุ่น Neo QLED และ Lifestyle TV เมื่อใช้บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เท่านั้น
1.2ผ่อนนาน 10 เดือน และรับเครดิตเงินคืน 2% :สำหรับทีวีรุ่น Neo QLED และ Lifestyle TV เมื่อใช้บัตรเครดิตธนาคารไทยพานิชย์ที่ร่วมรายการเท่านั้น
1.3ผ่อน 3 เดือน 0% สำหรับทีวีรุ่น Crystal UHD,UHD,FHD&HD และ Accessories เมื่อใช้บัตรเครดิตธนาคาร ไทยพานิชย์, กรุงไทย,ยูโอบี,ซิตี้แบงค์,อีออน,กสิกร และบัตรในเครือกรุงศรีที่ร่วมรายการที่ร่วมรายการเท่านั้น
1.4 ผ่อน 6 เดือน 0% สำหรับ QLED และ Soundbar เมื่อใช้บัตรเครดิตธนาคาร ไทยพานิชย์, กรุงไทย,ยูโอบี,ซิตี้แบงค์,กสิกร,อีออน และบัตรในเครือกรุงศรี ที่ร่วมรายการเท่านั้น
1.5ผ่อน 10 เดือน 0% สำหรับโปรโมชั่น TV bundle Soundbar และ TV bundle Accessories เฉพาะบัตรธนาคารไทยพานิชย์, บัตรกรุงไทย และบัตรในเครือกรุงศรีที่ร่วมรายการเท่านั้น
1.6บัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงค์ สามารถใช้ผ่อนสินค้าได้ที่แมคโครเท่านั้น
1.7 เงื่อนไขการรับสิทธิผ่อนชำระและ/หรือรับเครดิตเงินคืนตามโปรโมชั่นนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารที่ร่วมรายการกำหนด
1.8 เงื่อนไขโปรโมชั่นนี้ ใช้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
1.9 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
1.10 หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้ กรุณาติดต่อพนักงานขายหน้าร้าน


2.เงื่อนไขการขยายการรับประกันเป็น 3 ปีและ 2 ปี
ระยะเวลา 1 ม.ค 2565 – 31 ธ.ค 2565
• สำหรับลูกค้าที่ซื้อทีวีซัมซุงตามรายละเอียดด้านล่าง
o ทีวีรุ่น Neo QLED ทุกขนาด (2021&2022 model)
o ทีวีรุ่น Lifestyle TV ทุกขนาด (2020, 2021 และ 2022 model)
ได้รับสิทธิขยายระยะเวลาการรับประกันเป็น 3 ปีเมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.ssthwarranty.com/TVprivilege↗ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้าโดยสามารถดูข้อมูลจาก ใบเสร็จที่ซื้อสินค้าหรือตามใบกำกับภาษี 1 ม.ค 2565 – 31 ธ.ค 2565
• สำหรับลูกค้าที่ซื้อทีวีซัมซุงตามรายละเอียดด้านล่าง
o ทีวีรุ่น QLED ขนาด 55 นิ้วขึ้นไป (2020, 2021 และ 2022 model)
o ทีวีรุ่น Crystal UHD ขนาด 65 นิ้วขึ้นไป (2020, 2021 และ 2022 model)
ได้รับสิทธิขยายระยะเวลาการรับประกันเป็น 2 ปีเมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.ssthwarranty.com/TVprivilege↗ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้าโดยสามารถดูข้อมูลจาก ใบเสร็จที่ซื้อสินค้าหรือตามใบกำกับภาษี 1 ม.ค 2565 – 31 ธ.ค 2565
• ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลารับประกันก็ต่อเมื่อได้กรอกข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น
o Serial no.
o Model
o เบอร์โทรศัพท์
o E-mail
• ถ้าข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้ถูกต้องครบถ้วน ลูกค้าจะได้รับข้อความยืนยันทาง SMS โดยบริษัทประกันจะส่งให้ภายใน 90 วันหลังจากวันที่ลูกค้าลงทะเบียน ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับข้อความยืนยันการขยายเวลารับประกันเนื่องจากไม่ได้ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ลูกค้ายังจะได้รับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นระยะเวลา 1 ปีตามปกติ
• ค่าสินไหมทดแทนปีที่ 2 (70%) และปีที่ 3 (60%) ของราคาซื้อ ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ รับประกันโดยบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาต เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ระยะเวลาการรับประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
• เมื่อต้องการใช้สิทธิ์การรับประกันลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จการซื้อขายที่มีข้อความสมบูรณ์และไม่มีรอยแก้ไขในสาระสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ณ วันที่รับบริการต่อพนักงานทุกครั้ง
• ในกรณีที่ทำใบเสร็จหรือหลักฐานการซื้อขายหาย หรือ กรณีวันที่ซื้อไม่สามารถตรวจสอบได้จากใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในรับประกันสินค้าโดยเริ่มนับจากวันที่ผลิตจากโรงงาน ซึ่งแสดงอยู่บนหมายเลขเครื่องของสินค้านั้นๆ
• รับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
• เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าในประเทศไทยเท่านั้น
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• การรับประกันสินค้าในปีแรก จะเป็นการรับประกันจากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ส่วนปีที่ 2 และ ปีที่ 3 จะเป็นความคุ้มครองจากบริษัทประกันที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
• ตรวจสอบข้อมูลการรับประกันเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1282 หรือ สามารถตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองได้ผ่านช่องทางเว็ปไซต์ https://www.ssthwarranty.com/TVprivilege↗
ข้อยกเว้นการรับประกันสินค้า
• ความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง อุบัติเหตุ การแตกหัก การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงตัวเครื่องหรืออะไหล่หรือความประมาทเลินเล่อของลูกค้าหรือบุคคลภายนอก
• อาการชำรุดและความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุแปลกปลอมตกค้าง เหงื่อ ของเหลว อาหาร ความชื้น ฟ้าผ่า กระแสไฟที่ไม่เสถียร แผ่นดินไหว น้ำท่วม อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก หรือการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดประเภท
• การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม รอยขูดขีด รอยเปรอะเปื้อน ความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว ส่วนประกอบภายนอกและภัยจากสัตว์หรือแมลงทำให้เกิดความเสียหาย
• การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปจากตัวเครื่องหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
• สำหรับสินค้าที่เงื่อนไขพิเศษ : สินค้าขายตามสภาพ โดยความเสียหายจากฟังก์ชันการทำงาน ของตัวเครื่องนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า, ของแถมที่ไม่ใช่สินค้าของบริษัทฯ จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
• ลูกค้าสามารถขอใช้บริการ Private Demo Service หรือบริการสาธิตการใช้งานถึงบ้านได้ โดยการนัดหมายผ่านคอลเซ็นเตอร์ 1282 (เฉพาะทีวีรุ่น Neo QLED, QLED, และ Lifestyle TV ตามรุ่นที่กำหนด)

3. เมื่อซื้อซัมซุงสมาร์ททีวี รับสิทธิ์เข้าใช้งาน Spotify Premium ฟรี 3 เดือน มูลค่า 397 บาท บนซัมซุงสมาร์ททีวีตามรุ่นปี 2021-2023
เมื่อซื้อซัมซุงสมาร์ททีวีรับสิทธิ์เป็นสมาชิก Spotify Premium บนซัมซุงสมาร์ททีวี เพื่อสามารถเข้าถึงเพลงกว่า 50 ล้านเพลง รวมถึงพอดแคสต์และหนังสือเสียง อย่างไม่จำกัด เป็นระยะเวลา 3 เดือน ฟรี มูลค่า มูลค่า 397 บาท
3.1 เฉพาะลูกค้าที่ซื้อ ซัมซุงสมาร์ททีวี รุ่นปี ตั้งแต่ 2021-2023 ที่นำเข้าและจัดหน่ายโดย บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) จากร้านค้าที่ร่วมรายการ* หรือผ่านช่องทางออนไลน์ Samsung Online Shop (https://www.samsung.com/th/) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 4 พฤษภาคม 2566 ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด รับสิทธิ์เป็นสมาชิก Spotify Premium บนซัมซุงสมาร์ททีวี เพื่อสามารถเข้าถึงคอลเลกชันเพลงที่มีอยู่ และคอลเลกชันใหม่ๆ รวมถึงพอดแคสต์และหนังสือเสียง อย่างไม่จำกัด เป็นระยะเวลา 3 เดือน มูลค่า 397 บาท
*หมายเหตุ สามารถตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการได้ ณ จุดขายสินค้า
3.2 เงื่อนไขและวิธีการรับสิทธิ์เป็นสมาชิก Spotify Premium
ลูกค้าต้องสร้างบัญชีหรือลงทะเบียนเข้าใช้ ซัมซุงสมาร์ททีวี ด้วย Samsung Account ก่อน จากนั้นจึงจะเข้าดำเนินการรับสิทธิ์เข้า Spotify Premium ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 โดยทำตามคำสั่งบนหน้าเมนูของทีวี ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.2.1 สำหรับลูกค้าที่ซื้อซัมซุงสมาร์ททีวี รุ่นปี ตั้งแต่ 2021-2023 โดยเป็นการซื้อสินค้าที่ร่วมมรายการ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 4 พฤษภาคม 2566 รับสิทธิ์ใช้งาน Spotify Premium 3 เดือน ฟรี ผ่านแอปพลิเคชั่น Samsung Promotion โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ต่อไปนี้
3.2.1.1 กดคลิ๊ก จาก เมนู Apps. (Application)
3.2.1.2 ให้กดเลือกแอปพลิเคชั่น (Application) ชื่อ Samsung Promotion ดังนี้
กดเลือกจากปุ่ม Home Preview (Apps) หรือ
กดเลือก หาที่ Home Launcher เพื่อเข้า สู่แอปพลิเคชั่น(Application) ชื่อ Samsung Promotion
3.2.1.3 เมื่อเจอ Promotion Banner ของ Samsung Promotion หรือข้อเสนอพิเศษนี้ ให้กดปุ่มรับสิทธิ์ “ใช้ทันที” หรือ “Get It Now”
3.2.1.4 ให้กดปุ่มข้อความ “Spotify 3 –Month Subscription Coupon Free” หรือ “เริ่มทดลองใช้ฟรี” ซึ่งจะเข้าไปสู่หน้าจอให้ใช้งาน
3.2.1.5 ถ้ากดคำว่า “Use Coupon” หรือ “ ใช้คูปอง” จะได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก 3 เดือน ฟรี หรือ ถ้ายังไม่ต้องการใช้คูปอง ให้กดคำว่า ““ไม่ได้ใช้คูปอง”” กรณีนี้ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เข้า Spotify Premium (Free Trial) ฟรีเพียงแค่ 1 เดือนเท่านั้น แต่ถ้าลูกค้าต้องการใช้ Spotify Premium เพิ่มอีก 3 เดือน ลูกค้าสามารถกลับมากดคำว่า “Use Coupon” หรือ “ใช้คูปอง” ได้อีกครั้ง ทั้งนี้ จะต้องขอรับสิทธิ์ตามรายการนี้ “3-Months free subscription coupon” ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น
3.2.1.6 หากต้องการใช้สิทธิ์เพียง กดปุ่ม “ยืนยัน” หรือ “Confirm” เพื่อรับสิทธิ์นั้น
3.3 การรับสิทธิ์เป็นสมาชิก Spotify Premium ฟรี 3 เดือนนี้ จำกัดเฉพาะลูกค้าที่ซื้อ ซัมซุงสมาร์ททีวี รุ่นปีตั้งแต่ 2021-2023 โดยจำกัด 1 เครื่อง ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น และจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกใช้ Spotify Premium
หากปัจจุบัน ท่านเป็นสมาชิก Spotify Premium จะไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้
3.4. จำกัดสิทธิการใช้ Spotify Premium ตามรายการนี้เฉพาะการใช้งานบน ซัมซุงสมาร์ททีวี รุ่นปี ตั้งแต่ 2021-2023 เท่านั้น และไม่สามารถใช้สิทธิตามรายการนี้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่นได้
3.5 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Spotify Premium สามารถดูได้ที่ https://support.spotify.com/th-th/article/premium-plans/↗


4. สำหรับลูกค้าที่ซื้อซัมซุงสมาร์ททีวี รุ่นปี 2017 – 2022 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 ที่นำเข้าและจัดหน่ายโดย บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) จากร้านค้าที่ร่วมรายการ* หรือผ่านช่องทางออนไลน์ Samsung Online Shop รับสิทธิ์เข้าใช้งาน AISPLAY FAMILY ฟรี 3 เดือน มูลค่า 357 บาท บนซัมซุงสมาร์ททีวีรุ่นปี 2017 – 2022 รับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.samsung.com/th/microsite-2020/ce/smarttv-aisplay/


5. สำหรับลูกค้าที่ซื้อซัมซุงสมาร์ททีวี รุ่นปี 2018 – 2022 ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. 2565 ถึง 28 พ.ย. 2565 ที่นำเข้าและจัดหน่ายโดย “บริษัทฯ” จากร้านค้าที่ร่วมรายการ* หรือผ่านช่องทางออนไลน์ Samsung Online Shop รับสิทธิ์เข้าใช้งาน APPLE TV+ ฟรี 3 เดือน มูลค่า 297 บาท บนซัมซุงสมาร์ททีวีรุ่นปี 2018 – 2022 รับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. 2565 ถึง 28 พ.ย. 2565 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
5.1 ผู้ใช้สิทธิ์ Apple TV+ นี้จะต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไป โดยจำกัด 1 เครื่อง ต่อ 1 สิทธิ์/ท่าน/1 บัญชี Apple ID เท่านั้น และจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกใช้ Apple TV+ หากปัจจุบัน ท่านเป็นสมาชิก Apple TV+ จะไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้
5.2 ท่านจะต้องสมัคร Apple ID เพื่อรับสิทธินี้และจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินตามสำหรับการใช้ Apple TV+
5.3 หลังจากหมดจากช่วงทดลงใช้ฟรี 3 เดือนนี้แล้ว แผนบริการนี้จะต่ออายุโดยอัติโนมัติในรูปแบบของการสมัครสมาชิกรายเดือนจนกว่าท่านจะยกเลิกแผนบริการการเป็นสมาชิก Apple TV+
5.4 จำกัดสิทธิการใช้ Apple TV+ ตามรายการนี้เฉพาะการใช้งานบน ซัมซุงสมาร์ททีวี รุ่นปี ตั้งแต่ 2018 – 2022 เท่านั้น และไม่สามารถใช้สิทธิตามรายการนี้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่นได้
5.5 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก คลิก https://www.samsung.com/th/tnc/av/premium-apple-tv-plus/

Offer available with Samsung TVs on 2018 to 2022 models. Offer ends November 28th, 2022. Valid only for new subscribers to Apple TV+ in Thailand, age 13+. Limit one offer per TV and Apple ID. Requires Apple ID with payment method on file. Terms and Apple Privacy Policy apply; see the applicable terms at https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html↗ Apple TV+ is a registered trademark of Apple Inc. Apple is not a participant or sponsor of this promotion.


6. สำหรับลูกค้าที่ซื้อซัมซุงสมาร์ททีวีรุ่นปี 2020 – 2022 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 ถึง 31 มี.ค. 2566 ที่นำเข้าและจัดหน่ายโดย บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) จากร้านค้าที่ร่วมรายการ* หรือผ่านช่องทางออนไลน์ Samsung Online Shop รับสิทธิ์เข้าใช้งาน MONOMAX ฟรี 1 เดือน มูลค่า 297 บาท บนซัมซุงสมาร์ททีวีรุ่นปี 2020 – 2022 รับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 ถึง 31 มี.ค. 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.monomax.me/promotion/details/159↗

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการการรับสิทธิ์
1. สิทธิ์ในการได้รับนี้จะถูกยกเลิกในทันทีหากลูกค้าทำการคืนหรือยกเลิกการซื้อ ซัมซุงสมาร์ททีวี รุ่นปีที่กำหนด
2. ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิการได้รับของสมนาคุณให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือรายการส่งเสริการตลาดหรือโปรโมชั่นอื่นได้ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการการร่วมรายการและการรับสิทธิ์นี้
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นนี้ทั้งสิ้น หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่าน
6. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุดและไม่อาจฟ้องร้องดำเนินคดีได้
7. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่น ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 02-689-3232