เงื่อนไข:

  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้า Samsung QLED 8K รุ่นที่ร่วมรายการได้แก่ Q900 ขนาด 82”, 75” และ 65” ณ ร้านค้าและตัวแทนจำหน่าย Samsung สาขาที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 31 มีนาคม 2562
  • ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายจะทำการนัดหมายและจัดส่ง QLED 8K ระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 62
  • รับฟรี Samsung Harman Kardon Soundbar HW-N950/XT มูลค่า 33,990 บาท พร้อมรับประกันสินค้า Samsung QLED 8K 3 ปี ทุกรุ่นที่ร่วมรายการ เมื่อลงทะเบียน ตามเงื่อนไขผ่านเว็บไซต์ www.ssthwarranty.com/8kpreorder ระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 62
  • ในกรณีที่ของสมนาคุณที่ลูกค้าได้รับมีปัญหาหรือข้อบกพร่องอันเกิดจากการผลิต สามารถเปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ลูกค้าได้รับของสมนาคุณ
  • บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง Samsung Harman Kardon Soundbar HW-N950/XT ให้กับผู้ที่ซื้อสินค้าและทำการลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ภายใน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้ ลงทะเบียนสำเร็จ หากไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเลิกของสมนาคุณ
  • ของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
  • การรับประกันสินค้า Samsung QLED 8K 3 ปี ผู้ที่ซื้อสินค้าจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ssthwarranty.com/8kpreorder ระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 62 ค่าสินไหมทดแทนปีที่ 2 (70%) และปีที่ 3 (60%) ของราคาซื้อ ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ รับประกันโดยบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาต
  • ระยะเวลาการรับประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกัน ณ จุดขาย
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-689-3255