#Samsung68

Một trong 4 không gian trải nghiệm công nghệ đỉnh cao quy mô lớn của Samsung trên toàn thế giới, đầu tiên ở Châu Á và duy nhất tại Việt Nam, nơi truyền cảm hứng và mang đến cho thế hệ trẻ cơ hội đánh thức tiềm năng trong họ

Một trong 4 không gian trải nghiệm công nghệ đỉnh cao quy mô lớn của Samsung trên toàn thế giới, đầu tiên ở Châu Á
và duy nhất tại Việt Nam, nơi truyền cảm hứng và mang đến cho thế hệ trẻ cơ hội đánh thức tiềm năng trong họ

tìm hiểu thêm
slide1slide1
imageDesktopimageMobile

Sự kiện nổi bật

Đừng bỏ lỡ các sự kiện đặc biệt tại Samsung 68 - cơ hội để bạn thoả sức tương tác và sáng tạo cùng các sản phẩm và công nghệ đỉnh cao trong hệ sinh thái Samsung hoàn thiện.

icon-play
video-bg