Câu Chuyện Chúng Tôi Chưa Kể

Công nghệ thúc đẩy chúng ta về phía trước, cả về mặt xã hội và con người, chính là công nghệ được định hướng bởi con người, giúp mọi người thể hiện bản thân và mang chúng ta đến gần nhau hơn.

Samsung tạo ra các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới không chỉ vì năng lực vốn có mà còn để thúc đẩy con người đạt được tiến bộ có ý nghĩa trong cuộc sống của họ và đổi lại, tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Giá trị của chúng tôi

1. Giá trị nhân bản

2. Lạc quan trong mọi hoàn cảnh


3. Đổi mới Tiến bộ


4. Chính trực và minh bạch


5. Cải thiện xã hội