Ra khơi cùng ‘The Voyage’

Tại Samsung, chúng tôi đã, đang và sẽ luôn đi đúng với lộ trình để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn với nhiều cải tiến thú vị mới. Và chúng tôi không ngừng tìm cách truyền tải thông điệp của mình để chúng có thể được lắng nghe, cảm nhận và ghi nhớ.

Xin giới thiệu giai điệu thương hiệu mới gắn liền với gia đình Samsung: ‘The Voyage’. Được tạo nên bằng cách kết hợp và giản lược các giai điệu từ ‘Over the Horizon’ và ‘Beyond the Horizon’, chúng tôi tin rằng ‘The Voyage’ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tinh thần Samsung, về sự bền bỉ và những nỗ lực cải tiến, sáng tạo mà chúng tôi đã thực hiện trong nhiều năm qua, thông qua âm nhạc - ngôn ngữ toàn cầu yêu thích của chúng tôi.