Cách nấu Gà rán Hàn Quốc,
còn gọi là K.F.C.

Ngày nay, có rất nhiều nhà hàng cung cấp nhiều món gà độc quyền của họ, và việc mọi người xếp hàng chờ đợi là bằng chứng cho thấy món gà rán Hàn Quốc đã trở thành một hiện tượng toàn cầu.