Tái định nghĩa lại bản
chất của việc giặt ủi

Việc giặt ủi thường gắn liền với cuộc sống của chúng ta, nên quá trình này phải phù hợp với cách sử dụng. Những khám phá sau sắc từ chính các nhà thiết kế cũng như những nỗ lực táo bạo để biến những ý tưởng này thành hiện thực đã giúp quá trình này trở nên thật sự dễ dàng cho cuộc sống của chúng ta.

Chúng tôi hy vọng phong cách sống đơn giản sẽ tiếp tục với Samsung Grande AI, giúp loại bỏ những bước không cần thiết để phát huy hết tiềm năng của sản phẩm.