Kiểu dáng đi theo âm thanh

Các yếu tố thiết kế của Samsung Galaxy Buds là kết quả của quá trình nghiên cứu tỉ mỉ về bản chất của sản phẩm, người dùng và các giá trị bền vững. Một hình tròn với lực cản bên ngoài được tối giản đã tạo ra để có chất lượng âm thanh tốt. Thiết kế công thái học cũng mang lại sự thoải mái khi đeo.

Thêm vào đó, các vật liệu bền vững đã được phát triển và áp dụng vào sản phẩm để giảm thiểu tác động đến môi trường và xã hội. Samsung Galaxy Buds Pro là kết quả từ những nỗ lực các nhà thiết kế nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn, qua đó đáp ứng các giá trị hữu hình và vô hình.