Món Quà Thấu Hiểu Đúng Ý Mẹ Yêu

Có giá trị từ 03-09-2018 đến 21-10-2018 Đã hết hạn
Offer-Woman-Promotion

Nhận Ngay Quà Hấp Dẫn
Khi Mua Tủ Lạnh và Máy Giặt Samsung

Thời gian diễn ra: 03/09/2018 đến 21/10/2018

Áp Dụng Cho Các Sản Phẩm

Tủ lạnh Multidoor
644L (RF56K9041SG)
 
Tủ lạnh Side by Side
2 dàn lạnh
656L (RS62K62277P)
Tủ lạnh Side by Side
Food ShowCase
636L (RH58K6687SL)
Tủ lạnh Side by Side
2 dàn lạnh
636L (RS58K6667SL)
Tủ lạnh Side by Side
2 dàn lạnh
636L (RS58K6417SL)
Tủ lạnh Side by Side
2 dàn lạnh
571L (RS552NRUA9M)
Tủ lạnh Side by Side
2 dàn lạnh
571L (RS552NRUASL)
Tủ lạnh Side by Side
2 dàn lạnh
570L (RS554NRUA1J)
Tủ lạnh Side by Side
1 dàn lạnh
554L (RS52N3303SL)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
594L (RT58K7100BS)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
514L (RT50K6631BS)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
464L (RT46K6836SL)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
464L (RT46K6885BS)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
453L (RT43K6631SL)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
394L (RT38K5982SL)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
394L (RT38K5982BS)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
394L (RT38K5982DX)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
375L (RT35K5982S8)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
375L (RT35K5982DX)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
375L (RT35K5982BS)
Máy giặt lồng đôi
FlexWash™
 
Máy giặt cửa trước
AddWash
17kg (WD17J7825KP)
Máy giặt cửa trước
AddWash
10.5kg (WD10K6410OS)
Máy giặt cửa trước
AddWash
10.5kg (WW10K6410QXSV)
Máy giặt cửa trước
AddWash
9kg (WW90K54E0UW)
Máy giặt cửa trước
AddWash
9kg (WW90K54E0UX)
Máy giặt cửa trước
AddWash
8.5kg (WW85K54E0UX)
Máy giặt cửa trước
AddWash
8.5kg (WW85K54E0UW)
Máy giặt cửa trước
AddWash
8.5kg (WD85K5410OX)
Máy giặt cửa trên
21kg (WA21M8700GV)
 
Máy giặt cửa trên
18kg (WA18M8700GV)
 
Máy giặt cửa trên
16kg (WA16N6780CV)
 
Máy giặt cửa trên
14kg (WA14N6780CV)
 
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
377L (RT35K5532S8)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
330L (RT32K5532S8)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
327L (RT32K5932S8)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
327L (RT32K5930DX)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
308L (RT29K5532S8)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
308L (RT29K5532DX)
Tủ lạnh hai cửa
Digital Inverter
264L (RT25M4033S8)
Tủ lạnh hai cửa
Digital Inverter
264L (RT25M4032DX)
Tủ lạnh hai cửa
Digital Inverter
255L (RT25HAR4DSA)
Tủ lạnh hai cửa
Digital Inverter
243L (RT22M4033S8SV)
Tủ lạnh hai cửa
Digital Inverter
243L (RT22M4032DX)
Tủ lạnh hai cửa
Digital Inverter
243L (RT22HAR4DSA)
Tủ lạnh hai cửa
Digital Inverter
216L (RT20HAR8DSA)
Tủ lạnh hai cửa
Digital Inverter
216L (RT20HAR8DDX)
Tủ lạnh hai cửa
Digital Inverter
203L (RT19M300BGS)
Máy giặt cửa trước
Digital Inverter
9kg (WW90J54E0BW)
Máy giặt cửa trước
Digital Inverter
9kg (WW90J54E0BX)
Máy giặt cửa trước
Digital Inverter
8kg (WW80J54E0BW)
Máy giặt cửa trước
Digital Inverter
8kg (WW80J54E0BX)
Máy giặt cửa trước
Digital Inverter
7.5kg (WW75J42G0BX)
Máy giặt cửa trước
Digital Inverter
7.5kg (WW75J42G0IW)
Máy giặt cửa trước
Digital Inverter
7.5kg (WW75J42G0KW)
Máy giặt cửa trước
AddWash
7.5kg (WW75K52E0WW)
Máy giặt cửa trên
Activ Dualwash
12kg (WA12J5750SP)
Máy giặt cửa trên
Activ Dualwash
10kg (WA10J5710SW)
Máy giặt cửa trên
Activ Dualwash
10kg (WA10J5750SG/SV)
Máy giặt cửa trên
Activ Dualwash
10kg (WA10J5710SG)
Máy giặt cửa trên
Activ Dualwash
9kg (WA90J5710SG)
Máy giặt cửa trên
Activ Dualwash
8.5kg (WA85J5711SG)
Máy giặt cửa trên
Activ Dualwash
8.5kg (WA85J5712SG)

Đại Lý Bán Lẻ Áp Dụng