Tôi có thể yêu cầu các đơn hàng khác nhau giao cùng một thời điểm?

Rất tiếc hiện tại, Samsung không thể cung cấp dịch vụ này. Các đơn hàng của bạn sẽ được thực hiện theo lịch giao hàng.

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.