Tôi bị trừ tiền nhiều lần cho cùng một đơn hàng/giao dịch. Làm cách nào để lấy lại tiền của tôi?

Thanh toán trùng lặp xảy ra khi có nhiều hơn một khoản thanh toán có cùng số tiền được thực hiện cho một đơn hàng.

Nếu bạn gặp trường hợp thanh toán trùng lặp, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để được hỗ trợ.

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.