Chính sách về việc thay đổi phương thức thanh toán

Bạn không thể thay đổi phương thức thanh toán khi đơn hàng của bạn đã hoàn thành.
Nếu bạn muốn đổi phương thức thanh toán, vui lòng đặt hàng lại với phương thức thanh toán mong muốn sau khi bạn đã hủy đơn hàng cũ.

Vui lòng liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng 1800 588 889 nhánh 2 để nghe tiếng Anh hoặc nhánh 1-9-6 để nghe tiếng Việt và được hỗ trợ 24/7 nếu như đơn hàng của bạn không thể hủy.

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.