Tôi có thể tạo nhiều Tài khoản Samsung hay không?

Một người không bị giới hạn tạo hay sở hữu nhiều Tài khoản Samsung. Tuy nhiên, việc quản lý nhiều thông tin tài khoản sẽ tạo nhiều bất tiện trong việc lưu trữ và ghi nhớ các thông tin bảo mật.

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.