Samsung có lưu trữ thông tin thanh toán của tôi không?

Samsung hoàn toàn không lưu trữ thông tin bảo mật liên quan đến thẻ của bạn.

Để thuận tiện cho đơn hàng tiếp theo của bạn, Samsung chỉ lưu trữ những thông tin cần thiết sau:

- Ngày đặt hàng
- 4 số cuối cùng của thẻ bạn đã sử dụng
- Ngày hết hạn và loại thẻ đã sử dụng

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.