Tài khoản bị khóa tạm thời

Tài khoản Samsung của bạn sẽ bị khóa tạm thời khi bạn vị phạm các Điều khoản và Điều kiện mua hàng.

Tài khoản Samsung bị khóa tạm thời sẽ không thể thực hiện mua hàng trong một thời hạn nhất định (6 tháng, 1 năm). Đồng thời, tài khoản này sẽ không thể nhận các ưu đãi từ các Chính sách bán hàng đặc biệt của Samsung trong thời gian bị khóa. Do vậy, hãy đọc kĩ các thông tin Điều khoản và điều kiện mua hàng.

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.