Chính sách bảo hành cho sản phẩm tôi đã mua từ Samsung.com là gì?

Chính sách Bảo hành của nhà sản xuất được cung cấp cùng với các sản phẩm của Samsung khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên quan đến bảo hành của Samsung trong hộp dành cho sản phẩm của Samsung. Ngoài ra, vui lòng truy cập trang bảo hành để biết thêm thông tin về bảo hành trên thiết bị của bạn.

Xin lưu ý, bạn sẽ cần bằng chứng mua hàng/hóa đơn giao hàng để tham khảo trong tương lai và để yêu cầu bồi thường theo bảo hành của nhà sản xuất.

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.