Welcome to the
!
Please enjoy our special offers for you
kv1_s20FE_2020_pc kv1_s20FE_2020_pc
Kv3_S20Fe_pc Kv3_S20Fe_pc
Bốn thiết bị Hubble đen được đặt theo đường chéo, một thiết bị hướng xuống, ba thiết bị còn lại hướng lên. Bốn thiết bị Hubble đen được đặt theo đường chéo, một thiết bị hướng xuống, ba thiết bị còn lại hướng lên.
Bốn thiết bị Hubble - Hubble X1 màu hồng, Hubble Y2 màu hồng, Hubble Y2 màu xanh, Hubble X1 màu xanh - đang đặt đứng ở các góc khác nhau. Bốn thiết bị Hubble - Hubble X1 màu hồng, Hubble Y2 màu hồng, Hubble Y2 màu xanh, Hubble X1 màu xanh - đang đặt đứng ở các góc khác nhau.
Một chiếc Hubble Z3 màu hồng xoay lưng và hơi nghiêng sang trái. Một chiếc Hubble Z3 màu hồng xoay lưng và hơi nghiêng sang trái.
video S20Fe video S20Fe
front Cloud Navy front Cloud Navy

Buying Tool

Phiên Bản

Vui lòng lựa chọn phiên bản của thiết bị

Màu Sắc

Vui lòng chọn màu sắc thiết bị

Dung Lượng Lưu Trữ

Vui lòng lựa chọn Dung Lượng Lưu Trữ

Tổng cộng

Galaxy S20 FE | S20 | S20+ | S20 Ultra

Bấm để Mở rộng

Bấm để Mở rộng

We recommend to set as below to see optimized screen
  • Option 01

    Rotate the device until it is horizontal to view the screen in landscape mode.

  • Option 02

    Tab on desktop version in the browser.

Nhận Thông Báo Khi Có Hàng

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo khi có hàng.

Email

Bằng việc cung cấp địa chỉ email, bạn đồng ý nhận các thông tin sản phẩm và truyền thông tiếp thị từ Samsung.

""
Tiêu đề của cửa sổ Samsung Care+

Protects your device from accidental damage for up to two years.

Accidental damage, Worldwide cover, Repairs by genuine parts Accidental damage, Worldwide cover, Repairs by genuine parts
Điều khoản & Điều kiện của Samsung Care+
""
""
Samsung Care+

Lưu ý gói Samsung Care+ với liên kết