Tải ngay ứng dụng Samsung Shop để nhận ưu đãi 10% cho đơn hàng đầu tiên.
Tải ngay ứng dụng Samsung Shop để nhận ưu đãi 10% cho đơn hàng đầu tiên.
Chọn vị trí và ngôn ngữ của bạn.

Galaxy S20 FE | S20 | S20+ | S20 Ultra

Buying Tool

Phiên Bản

Vui lòng lựa chọn phiên bản của thiết bị

Màu sắc

Vui lòng chọn màu sắc thiết bị

Dung Lượng Lưu Trữ

Vui lòng lựa chọn Dung Lượng Lưu Trữ

We recommend to set as below to see optimized screen

  • Option 01

    Rotate the device until it is horizontal to view the screen in landscape mode.

  • Option 02

    Tab on desktop version in the browser.