Chọn vị trí và ngôn ngữ của bạn.

Galaxy S22|S22+

Thu cũ đổi mới đồng thời nhiều thiết bị, áp dụng cho các thương hiệu khác nhau

- Miễn phí 2 tháng Youtube Premium (lấy mã ưu đãi trên ứng dụng Galaxy Gift)
- Trả góp 0% linh hoạt từ 3 đến 24 tháng

* Liên hệ nhân viên tư vấn để nhận thêm ưu đãi hấp dẫn

Sở hữu siêu phẩm - Rước ưu đãi đặc quyền

Chốt deal ngay, ưu đãi chỉ còn

Buying Tool

Thiết bị

Vui lòng chọn thiết bị

Màu sắc

Thu cũ đổi mới

Nay đã áp dụng đồng thời cho nhiều thiết bị từ các thương hiệu khác nhau và thiết bị vỡ màn hình.

Galaxy S22|S22+

We recommend to set as below to see optimized screen

  • Option 01

    Rotate the device until it is horizontal to view the screen in landscape mode.

  • Option 02

    Tab on desktop version in the browser.