Làm thế nào để tìm kiếm hay cập nhật vị trí của thiết bị đã đăng ký trong SmartThings Find

Ngày cập nhật gần nhất : 22-03-2022

SmartThings Find không thể tìm thấy thiết bị đã đăng ký, hoặc địa điểm của thiết bị được hiển thị khác với địa điểm thực tế.

Three devices using SmartThings Find.

Nếu bạn ở ngoài trời và không có vật cản (bức tường và các cấu trúc khác, mật độ giao thông của người đi bộ cao, vv) xung quanh thiết bị bị bị bị mất, tín hiệu từ thiết bị bị mất có thể được xác định trong bán kính 100m bằng cách sử dụng tính năng "Tìm kiếm lân cận". Tuy nhiên, nếu bạn ở trong nhà hoặc có những vật cản xung quanh thiết bị, điều này làm suy yếu tín hiệu BLE và bán kính phát hiện có thể được giảm xuống còn khoảng 10m.

Thiết bị đã đăng ký sử dụng tín hiệu Wi-Fi lân cận chứ không phải tín hiệu GPS. Do đó, vị trí được hiển thị có thể khác với vị trí thực tế.

Các trường hợp khác mà thiết bị không thể được định vị có thể nằm trong các trường hợp sau đây:

  • Thiết bị bị mất đã di chuyển, và vị trí thực tế đã thay đổi.
  • Thiết bị ở gần đó, nhưng tín hiệu BLE bị mất giữa các tín hiệu khác từ các thiết bị liên lạc và thiết bị Bluetooth xung quanh.
  • “Tìm kiếm lân cận” không thể được sử dụng khi thiết bị di động của bạn và thiết bị đã mất (thiết bị đeo) được kết nối qua Bluetooth (BLE). 

Khi thiết bị Galaxy của bạn phát hiện tín hiệu báo mất từ thiết bị đã mất nhưng thiết bị đang di chuyển với vận tốc cao, thiết bị Galaxy có thể hiển thị một vị trí khác với vị trí thực tế của thiết bị

Tôi không thể tìm thấy tai nghe Buds đã kết nối đến một thiết bị khác chưa cài đặt SmartThings Find

Galaxy Buds Live/Buds+/Buds pro/Buds2 đã kết nối đến một thiết bị đã cài đặt SmartThings Find có thể được tìm kiếm bằng tính năng “Tìm kiếm ngoại tuyến” trong SmartThings Find. 

Các thiết bị đeo được sử dụng với thiết bị chưa cài đặt SmartThings Find sẽ không thể tìm kiếm được nếu bị mất.

Nếu thiết bị đeo của bạn đã được kết nối đến ít nhất một thiết bị có SmartThings Find, có thể sử dụng tính năng “Tìm kiếm ngoại tuyến” để định vị chúng khi bị mất.

Tôi không thể nhìn thấy thiết bị Buds hay Watch ngay cả khi đã cài đặt SmartThings Find.

Nếu bạn không thể nhìn thấy thiết bị đeo được hỗ trợ trong SmartThings Find, đầu tiên hãy kiểm tra xem bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Galaxy Wearable, ứng dụng SmartThings, và ứng dụng Find My Mobile phiên bản mới nhất từ Galaxy Store chưa. Trường hợp tất cả ứng dụng đã được cập nhật, hãy gỡ đăng ký và đăng ký lại thiết bị trong ứng dụng Galaxy Wearable.

Sau khi đăng ký lai, hãy kiểm tra xem thiết bi đeo của bạn đã hiển thị trong mục Chỉnh sửa của SmartThings Find chưa.

Vui lòng lưu ý: Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản ứng dụng mới nhất cho thiết bị của bạn.

Vị trí thực tế của một thiết bị đã mất đôi khi khác với vị trí hiển thị

Khi định vị một thiết bị đã mất bằng tính năng “Tìm kiếm ngoại tuyến”, thiết bị được định vị với sự hỗ trợ từ các thiết bị Galaxy của người dùng lân cận.

Vị trí thực tế của thiết bị và vị trí hiển thị có thể khác biệt trong phạm vị 1ối đa 100m (phạm vi tín hiệu BLE).

Lưu ý rằng vị trí hiển thị có thể khác với vị trí thực tế nếu thiết bị đang ở trong nhà, ngay cả khi thiết bị không bị mất hoặc ngoại tuyến.

Hiểu thêm về việc giữ cho Tìm kiếm ngoại tuyến hoạt động có làm hao pin điện thoại hay không

Dịch vụ này sử dụng Bluetooth năng lượng thấp, với mức tiêu thụ pin không đáng kể. Mức tiêu hao pin bình thường của điện thoại sẽ không có sự thay đổi đáng kể nào.

Cảm ơn phản hồi của bạn