Cách cài đặt và sử dụng ứng dụng SmartThings trên iPhone của tôi

Ngày cập nhật gần nhất : 21-03-2022

Ứng dụng SmartThings cho điện thoại hỗ trợ các thiết bị Galaxy, điện thoại Android khác và iPhones.

SmartThings app icon on an iPhone.

Đăng nhập vào Tài khoản Samsung của bạn để sử dụng ứng dụng

Tên chính thức của ứng dụng là “SmartThings.” Hãy tìm kiếm “SmartThings” ở ô tìm kiếm trong Cửa hàng ứng dụng Apple, sau đó cài đặt ứng dụng SmartThings. 

Step 1. Screen to select App Store icon. Step 1. Screen to select App Store icon.

Bước 1. Mở cửa hàng ứng dụng.

Step 2. Screen to find and install SmartThings. Step 2. Screen to find and install SmartThings.

Bước 2. Tìm kiếm ứng dụng ¨SmartThings¨ và chọn để cài đặt nó.

Step 3. Screen to control your devices. SmartThings would like to use Bluetooth. Tap ¨OK¨. Step 3. Screen to control your devices. SmartThings would like to use Bluetooth. Tap ¨OK¨.

Bước 3. Chọn ¨OK¨ để cho phép sử dụng Bluetooth.

Step 4. Screen with sign in icon. Step 4. Screen with sign in icon.

Bước 4. Chọn ¨Đăng nhập¨.

Step 5. Screen to sign into your Samsung account. If you do not already have one, select ¨Create account¨. Step 5. Screen to sign into your Samsung account. If you do not already have one, select ¨Create account¨.

Bước 5. Nếu bạn có một Tải khoản Samsung; đăng nhập, hoặc chọn ¨Tạo tài khoản¨ nếu bạn chưa có.

Step 6. Select ¨Agree¨ to the Samsung account terms and conditions. Step 6. Select ¨Agree¨ to the Samsung account terms and conditions.

Bước 6. Nếu bạn dăng tạo Tài khoản Samsung, hãy đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện để tiếp tục.

Điều kiện sử dụng

  • OS: 13.0 trở lên. 

  • Thiết bị: iPhone 6s, iPad Mini 4th Gen trở đi. 

  • Độ phân giải hỗ trợ: Độ phân giải thiết bị từ 1334x750 đến 2732x2048 được hỗ trợ.

Vui lòng lưu ý: Điều kiện sử dụng ứng dụng SmartThings sẽ có thể thay đổi không thông báo trước để cải thiện hiệu năng và công dụng . 

Cảm ơn phản hồi của bạn