Hướng dẫn sử dụng Bixby Vision

Ngày cập nhật gần nhất : 26-05-2022

Bixby Vision có thể được sử dụng theo những cách sau đây tùy thuộc vào việc bạn sử dụng nó từ máy ảnh, thư viện, hình ảnh từ trang web hay từ lối tắt trên màn hình chính.

Bixby Vision used to recognize the text of a website.
Máy ảnh
Bước 1. Màn hình máy ảnh và hiển thị menu “Thêm”. Bước 1. Màn hình máy ảnh và hiển thị menu “Thêm”.

Bước 1. Khởi chạy máy ảnh và chọn “Thêm” ở phía bên phải.

Bước 2. Màn hình máy ảnh và nhấn vào tùy chọn “Bixby Vision”. Bước 2. Màn hình máy ảnh và nhấn vào tùy chọn “Bixby Vision”.

Bước 2. Trong menu hiển thị, chọn “Bixby Vision”.

Bộ sưu tập
Bước 1. Xem thư viện của thiết bị của chúng tôi với hình ảnh mong muốn được chọn. Bước 1. Xem thư viện của thiết bị của chúng tôi với hình ảnh mong muốn được chọn.

Bước 1. Khởi chạy Bộ sưu tập và chọn hình ảnh bạn muốn sử dụng.

Bước 2. Xem hình ảnh đã chọn của chúng tôi. Nhấn vào biểu tượng Bixby Vision ở góc trên bên phải. Bước 2. Xem hình ảnh đã chọn của chúng tôi. Nhấn vào biểu tượng Bixby Vision ở góc trên bên phải.

Bước 2. Chọn biểu tượng Bixby Vision ở phía trên bên phải.

Samsung Internet
Bước 1. Xem trang web của Samsung. Nhấn và giữ hình ảnh đã chọn. Bước 1. Xem trang web của Samsung. Nhấn và giữ hình ảnh đã chọn.

Bước 1. Khởi chạy Samsung internet và nhấn và giữ hình ảnh bạn muốn tìm kiếm.

Bước 2. Xem sau khi nhấn và mở menu, nơi chúng tôi nhấn vào “Tìm kiếm với Bixby Vision”. Bước 2. Xem sau khi nhấn và mở menu, nơi chúng tôi nhấn vào “Tìm kiếm với Bixby Vision”.

Bước 2. Chọn “Tìm kiếm với Bixby Vision” trên menu.

Bước 3. Xem màn hình hiển thị các kết quả liên quan đến hình ảnh đã chọn. Bước 3. Xem màn hình hiển thị các kết quả liên quan đến hình ảnh đã chọn.

Bước 3. Tất cả các kết quả tìm kiếm liên quan đến hình ảnh đã chọn sẽ được hiển thị trên màn hình của bạn.

Đường tắt
Bước 1. Xem từ Thư viện của chúng tôi và nhấn menu trên biểu tượng Bixby Vision ở phía trên bên phải. Bước 1. Xem từ Thư viện của chúng tôi và nhấn menu trên biểu tượng Bixby Vision ở phía trên bên phải.

Bước 1. Khởi chạy Bixby Vision như trong phần Bộ sưu tập. Nhấn vào menu trên biểu tượng Bixby Vision ở phía trên bên phải.

Bước 2. Xem từ Bixby Vision và nhấn vào góc trên bên phải. Bước 2. Xem từ Bixby Vision và nhấn vào góc trên bên phải.

Bước 2. Nhấn menu ở phía trên bên phải.

Bước 3. Xem menu và chạm vào Cài đặt. Bước 3. Xem menu và chạm vào Cài đặt.

Bước 3. Chạm vào “Cài đặt”.

Bước 4. Xem cài đặt Bixby Vision mà không chọn “Thêm Bixby Vision vào màn hình Ứng dụng”. Bước 4. Xem cài đặt Bixby Vision mà không chọn “Thêm Bixby Vision vào màn hình Ứng dụng”.

Bước 4. Chọn “Thêm Bixby Vision vào màn hình Ứng dụng”.

Bước 5. Xem cài đặt Bixby Vision “Thêm Bixby Vision vào màn hình Ứng dụng”. Bước 5. Xem cài đặt Bixby Vision “Thêm Bixby Vision vào màn hình Ứng dụng”.

Bước 5. Bây giờ bạn sẽ thấy tùy chọn đã chọn được kích hoạt.

Bước 6. Xem màn hình chính với ứng dụng Bixby Vision. Bước 6. Xem màn hình chính với ứng dụng Bixby Vision.

Bước 6. Vào màn hình chính của bạn, nơi bạn sẽ thấy biểu tượng ứng dụng. Nhấn vào nó để mở “Bixby Vision”.

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn