Thoát ứng dụng Samsung Rewards

Ngày cập nhật gần nhất : 04-08-2022

Samsung Rewards là chương trình khách hàng thân thiết cung cấp cho bạn rất nhiều lợi ích như phiếu mua hàng và giảm giá. Tìm hiểu những gì bạn có thể làm nếu bạn không muốn tiếp tục hưởng những lợi ích này.

View of a mobile with Samsung Rewards logo.

Vì Samsung Rewards là một chương trình từ Samsung Members, là một ứng dụng được cài đặt sẵn nên bạn không thể gỡ cài đặt ra khỏi thiết bị của mình. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn tiếp tục sử dụng các dịch vụ Samsung Rewards hoặc số điểm đã lưu trữ của mình, bạn có thể xóa tài khoản Samsung của mình bất kỳ lúc nào.

Lưu ý: Nếu bạn xóa tài khoản Samsung của mình, bạn sẽ không thể sử dụng một số dịch vụ nhất định của Samsung trên thiết bị di động của mình.

Cảm ơn phản hồi của bạn