Cách vệ sinh lồng giặt trong chế độ tự động

Ngày cập nhật gần nhất : 03-06-2022

Nếu máy giặt có chức năng vệ sinh lồng giặt (hoặc Eco Tub clean, Clean Tub, ECO Drum Clean), hãy tham khảo cách vệ sinh lồng giặt sau đây:
Nhấn nút [Power].

Chọn chế độ vệ sinh lồng giặt trên bảng điều khiển.

Kiểm tra kiểu máy xem có cần thêm chất tẩy rửa hay không.

Nếu cần chất tẩy rửa:

→ Đóng nắp sau khi đổ chất tẩy rửa vào lồng giặt. (Hãy chắc chắn đã sử dụng các chất tẩy rửa được đề nghị).

Nhấn nút [Start / Pause].

* Chức năng ngâm có thể là một chế độ vệ sinh lồng giặt tự động. Mực nước được thiết lập cao nhất. Nguồn nước và nhiệt độ nước (nước lạnh và nước nóng) có thể được tùy chọn.  

Nếu không có chức năng vệ sinh lồng giặt tự động, hãy thử vệ sinh lồng giặt như sau:

Push [Power] button.

Chọn mức độ cao nhất của vết bẩn.

Chọn 'Soaking' và nhấn [Manual] một lần. (Ngoài ra phải cấp nước, có thể cho nguồn nước nóng hoặc lạnh)

Chọn mức nước cao nhất bằng cách nhấn nút [Water high].

Kiểm tra kiểu máy có cần chất tẩy rửa hay không.

Nếu cần chất tẩy rửa:

→ Đóng nắp sau khi đổ chất tẩy rửa vào lồng giặt. (Hãy chắc chắn đã sử dụng các chất tẩy rửa được đề nghị) 

Nhấn nút [Start / Pause].
Hãy giữ cho lồng giặt luôn sạch sẽ bằng cách vệ sinh lồng giặt (mỗi tháng một lần).

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn