Hiện tượng còn tơ vải sau khi giặt bằng máy giặt cửa trên.

Ngày cập nhật gần nhất : 09-06-2022

Vui lòng tham khảo video bên dưới

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn