Cách giặt quần áo ở chế độ thủ công của máy giặt WF0794 là gì?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 28-12-2017

Bạn có thể tự thiết lập chế độ giặt mà không dùng nút Chọn chu kỳ.

1 Mở nguồn nước cấp.
2 Nhấn nút Power (Nguồn) trên máy giặt.
3 Mở cửa máy giặt.
4 Bỏ đồ giặt vào trong lồng giặt từng bộ một, tránh để tràn.
5 Đóng cửa máy giặt.
6 Cho thêm bột giặt vào, và nếu cần thì cho thêm chất làm mềm vải hay bột giặt của chế độ giặt sơ trong các ngăn tương ứng.
7 Nhấn nút Temp (Nhiệt độ) để chọn nhiệt độ (Nước lạnh, 30˚C, 40˚C, 60˚C và 95˚C).
8 Nhấn nút Rinse (Xả) để chọn số chu kỳ xả cần thiết.

Số chu kỳ xả nhiều nhất là năm chu kỳ.

Thời gian giặt cũng tăng lên tương ứng.

9 Nhấn nút Spin (vắt) để chọn tốc độ vắt (No Spin: Không Vắt).
10 Nhấn nút Delay End (Hẹn giờ kết thúc) liên tục để chuyển qua các tùy chọn hẹn giờ giặt (từ 3 giờ đến 19 giờ mỗi lần tăng một giờ). Giờ hiển thị trên đồng hồ là thời gian khi công việc giặt kết thúc.
11 Nhấn nút Start/Pause (Chạy/Dừng) và máy giặt sẽ bắt đầu thực hiện chu kỳ giặt.

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ