Hướng dẫn khởi chạy Chế độ hiệu chỉnh trên máy giặt Samsung

Ngày cập nhật gần nhất : 10-09-2020

Máy giặt Samsung của bạn sẽ tự động phát hiện khối lượng đồ giặt. Điều này giúp sản phẩm cân bằng và cải thiện hiệu suất. Để phát hiện trọng lượng chính xác hơn, vui lòng khởi chạy Chế độ hiệu chỉnh sau khi cài đặt.

Chế độ hiệu chỉnh là gì?

Bạn nên khởi chạy chế độ hiệu chỉnh trước khi bắt đầu giặt sau khi máy giặt của bạn đã được lắp đặt hoặc di chuyển.
Máy giặt Samsung có thể tự động phát hiện khối lượng đồ giặt và kiểm soát mực nước. Hơn nữa, máy giặt cân bằng tránh được tiếng ồn và độ rung quá lớn trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, bạn có thể khởi chạy chế độ nếu giá trị phát hiện trọng lượng đã thay đổi hoặc nếu bạn cần tiến hành phát hiện độ chính xác cho máy giặt.

Thời gian của chế độ hiệu chỉnh

Thông thường mất 3 hoặc 5 phút, nhưng nó phụ thuộc vào kiểu máy bạn có.

calibration-mode

Lưu ý:  

 • Đảm bảo lồng giặt trống trước khi khởi chạy.
 • Thiết kế thực tế của bảng điều khiển có thể khác với kiểu máy của bạn.
 • Hình ảnh này chỉ là một mẫu bằng tiếng Anh nhưng có sẵn bằng ngôn ngữ của quốc gia bạn.

Sử dụng nút Temp. và nút Delay End (+)

 

Bước 1. Lấy tất cả đồ giặt hoặc bất kỳ đồ đạc nào khác trong máy ra.
Bước 2. Tắt nguồn, sau đó bật lại nguồn máy giặt.
Bước 3. Nhấn giữ nút Temp. và Delay End (+) đồng thời trong 3 giây để vào chế độ Hiệu chỉnh. (Thông báo Cb xuất hiện trên màn hình.)
Bước 4. Nhấn START / PAUSE để chạy chu trình Hiệu chỉnh.
Bước 5. Lồng giặt sẽ quay theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ trong khoảng 3 phút.
Bước 6. Khi chu trình hoàn tất, số 0 xuất hiện trên màn hình và máy giặt sẽ tự động tắt.

calibration-on-the-front-loader

Lưu ý:

 • Thiết kế thực tế của bảng điều khiển có thể khác với kiểu máy của bạn.
 • Hình ảnh này chỉ là một mẫu bằng tiếng Anh nhưng có sẵn bằng ngôn ngữ của quốc gia bạn.
 • Thêm chu kỳ kiểm tra để đảm bảo rằng máy được lắp đặt tốt sau khi mua. (Chỉ áp dụng cho một vài kiểu máy)

Bước 1. Lấy tất cả đồ giặt hoặc bất kỳ đồ đạc nào khác trong máy ra.

Bước 2. Nhấn và giữ nút Temp. và Delay End đồng thời trong ít nhất 3 giây khi bật nguồn.
Bước 3. Nhấn và giữ START / PAUSE để kích hoạt Chế độ hiệu chỉnh.
Bước 4. Bộ xung quay theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ trong khoảng 1 phút.

Bước 5. Khi Chế độ Hiệu chỉnh kết thúc, số 0 xuất hiện trên màn hình và máy giặt tự động tắt.

calibration-on-the-top-loader

Lưu ý: 

 • Đảm bảo lồng giặt trống trước khi chạy Hiệu chỉnh.
 • Thiết kế thực tế của bảng điều khiển có thể khác với kiểu máy của bạn.
 • Hình ảnh này chỉ là một mẫu bằng tiếng Anh nhưng có sẵn bằng ngôn ngữ của quốc gia bạn.

Hiệu chỉnh lồng giặt trên

Bước 1. Lấy tất cả đồ giặt hoặc bất kỳ đồ đạc nào khác trong máy ra.
Bước 2. Nhấn POWER trên bảng điều khiển của máy giặt trên để bật máy giặt.
Bước 3. Nhấn và giữ COTTON và Temp. đồng thời trong 3 giây.
Bước 4. Nhấn START / PAUSE để bắt đầu hiệu chỉnh.
Bước 5. Trong quá trình vận hành, cửa sẽ được khóa, và lồng giặt tiếp tục quay theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ trong vài phút.
Bước 6. Khi hoàn tất, máy giặt trên sẽ tự động tắt.

Hiệu chỉnh lồng giặt dưới

Bước 1. Lấy tất cả đồ giặt hoặc bất kỳ đồ đạc nào khác trong máy ra.
Bước 2. Nhấn POWER trên bảng điều khiển của máy giặt dưới để bật máy giặt.
Bước 3. Nhấn và giữ Temp. và Delay End trên bảng điều khiển máy giặt phía dưới đồng thời trong 3 giây.
Bước 4. Nhấn START / PAUSE trên bảng điều khiển của máy giặt bên dưới để bắt đầu Hiệu chỉnh.
Bước 5. Khi hoàn tất, máy giặt dưới sẽ tự động tắt.

 

calibrate-on-the-flexwash

Lưu ý: 

 • Đảm bảo lồng giặt trống trước khi chạy Hiệu chỉnh.
 • Thay vì quay lồng giặt bên trên, máy sẽ quay lồng giặt bên dưới.
 • Thiết kế thực tế của sản phẩm có thể khác với mô hình của bạn.
 • Nếu cả hai phương pháp này đều không hiệu quả, hãy truy cập trang web để tải xuống Hướng dẫn sử dụng đầy đủ cho máy giặt của bạn để biết thêm thông tin.

Khi máy giặt của bạn ngừng hoạt động, có thể có một số lý do.

Nếu đây là lần đầu tiên sử dụng máy giặt của bạn sau khi di chuyển hoặc lắp đặt, vui lòng chạy chế độ hiệu chỉnh trước khi giặt đồ. Đồng thời, kiểm tra máy giặt và quy trình đã chọn.

Lưu ý: Thêm chu kỳ kiểm tra để đảm bảo rằng máy giặt được lắp đặt tốt sau khi mua. (Chỉ áp dụng cho một vài kiểu máy)

Cảm ơn phản hồi của bạn