Cách sử dụng máy sấy với SmartThings

Ngày cập nhật gần nhất : 15-10-2021

Kết nối máy sấy Samsung với ứng dụng SmartThings để quản lý với thao tác chạm đơn giản. Ứng dụng SmartThings sẽ giúp bạn tìm ra cách hiệu quả nhất để giặt và tiết kiệm thời gian hơn.

Trải nghiệm các tính năng khác nhau với SmartThings

Ứng dụng SmartThings là bộ điều khiển từ xa đơn giản và dễ sử dụng cho thiết bị của bạn. Để sử dụng máy sấy một cách thuận tiện, hãy kết nối máy sấy Samsung của bạn với ứng dụng SmartThings trên điện thoại.

Đảm bảo rằng máy sấy và điện thoại kết nối chung mạng Wi-Fi trước khi bắt đầu. Tất cả chức năng đều sẵn sàng khi kết nối Wi-Fi. Ngoài ra, hãy đồng bộ tài khoản Samsung và SmartThings với máy sấy.

Nếu bạn cần thêm thông tin về kết nối máy sấy với SmartThings trên điệu thoại, vui lòng tham khảo 'Cách kết nối SmartThings với Máy sấy'.

samsung dryer with smartthings

Chọn biểu tượng máy sấy và nhấn 3 chấm ở góc trên bên phải màn hình để vào quản lý cài đặt cơ bản.

 • Cài đặt: Bạn có thể theo dõi việc sử dụng năng lượng với màn hình năng lượng ở đây.
 • Chọn quốc gia/địa điểm: Tìm kiếm, chọn quốc gia và vị trí của bạn.
 • Thông tin: Bạn có thể thấy model, thông tin và loại thiết bị ở đây.
 • HomeCare Wizard: Bạn có thể kiểm tra báo cáo hàng tuần của máy sấy trên HomeCare Wizard. Xem màn hình năng lượng và lịch sử thiết bị.
dryer basic settings

Sử dụng tính năng của máy sấy trên SmartThings

SmartThings sẽ gợi ý cách tốt nhất để quản lý chu trình giặt và thời gian.

Rất đơn giản và dễ dàng để cài đặt chu trình sấy cơ bản. Làm theo các bước hướng dẫn bên dưới. Và bạn có thể thấy danh mục tính năng cơ bản bên dưới trên màn hình.

 • Dry Level: Bạn có thể cài đặt mức độ sấy của máy.
 • Dry Time: Thời gian hoạt động có thể thay đổi phụ thuộc vào lựa chọn thời gian kết thúc.
 • Wrinkle Prevent: Máy sấy sẽ xoay lồng ngay lập tức sau khi kết thúc chu trình sấy để chống xoắn.
 • Damp Alert: Máy sẽ gửi cho bạn cảnh báo khi quần áo còn ẩm.
 • My Cycle List: Bạn có thể cài đặt danh sách chu trình dựa theo loại vải chất liệu quần áo. Máy sẽ cho bạn thấy mức tiêu thụ năng lượng của mỗi loại.
 • My Favorite: Bạn có thể lưu chu trình và tùy chọn các chu trình cho riêng bạn.
 • Auto Cycle Link: Máy sẽ tự động lựa chọn chu trình sấy phù hợp nhất khi máy giặt được đăng ký với cùng vị trí SmartThings.
 • Stay Connect: Sau khi mở Smart Control, bạn có thể điều khiển máy sấy từ xa, ngay cả khi chu trình đã kết thúc.
dryer smartthings basic setting dryer smartthings basic setting

Bước 1. Nhấn vào vòng tròn hoặc chữ (vd: Cotton) trên màn hình.

dryer smartthings basic settings 2 dryer smartthings basic settings 2

Bước 2. Chọn Danh sách chu trình mong muốn cho đồ giặt của bạn và nhấn OK.

dryer smartthings basic settings 3 dryer smartthings basic settings 3

Bước 3. Chọn Mức độ sấy khô và nhấn OK.

dryer smartthings basic settings 4 dryer smartthings basic settings 4

Bước 4. Chọn Thời gian sấy và nhấn OK.

Ghi chú: Một số tên tùy chọn, chẳng hạn chu trình và mức độ sấy khô, có thể khác tuỳ kiểu máy sấy mà bạn có. 

LAUNDRY RECIPE sẽ đưa ra chu trình tốt nhất dành cho bạn.

dryer laundry recipe home dryer laundry recipe home

Bước 1. Chọn LAUNDRY RECIPE trên màn hình.

dry type select dry type select

Bước 2. Chọn loại đồ giặt của bạn trên màn hình và nhấn Tiếp theo. Máy sẽ yêu cầu bạn cho biết thêm chi tiết về loại đồ đã chọn.

dry level dry level

Bước 3. Chọn Mức độ sấy khô và cài đặt của bạn cho việc Ngăn chặn nếp nhăn. Sau đó, nhấn Nhận công thức.

recommended cycle recommended cycle

Bước 4. Sau đó, LAUNDRY RECIPE sẽ đề nghị chu trình sấy khô tốt nhất cho đồ giặt của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng công thức này, hãy nhấn Bắt đầu trên màn hình.

LAUNDRY PLANNER sẽ đề xuất chu trình sấy dựa trên thời gian thiết lập của bạn. 

dryer smartthings laundry planner 1 dryer smartthings laundry planner 1

Bước 1. Chọn LAUNDRY PLANNER trên màn hình.

dryer smartthings laundry planner 2 dryer smartthings laundry planner 2

Bước 2. Chọn Thời gian kết thúc để cài đặt.

dryer smartthings laundry planner 3 dryer smartthings laundry planner 3

Bước 3. Bạn có thể đặt thời gian sấy khô mong muốn ở đây. Đặt thời gian và nhấn Bắt đầu.

dryer smartthings laundry planner 4 dryer smartthings laundry planner 4

Bước 4. Bạn có thể sử dụng một chu trình sấy khô được khuyến nghị dựa trên thời gian. Nhấn vào ô (v) trên màn hình và chọn KẾ TIẾP để bắt đầu.

Lưu ý: Không thể thay đổi tùy chọn khác trong khi máy đang giặt (Những thay đổi sẽ được chọn trong lần giặt tiếp theo.) 

Lưu ý: 

 • Các công nghệ và chức năng có sẵn có thể thay đổi tùy thuộc vào quốc gia, nhà cung cấp dịch vụ, môi trường mạng hoặc sản phẩm.
 • Trước khi bạn kết nối ứng dụng, hãy kiểm tra đảm bảo phần mềm và các ứng dụng liên quan của thiết bị được cập nhật lên phiên bản mới nhất.
 • Hình ảnh màn hình di động trên nội dung này có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị bạn đang có. 

Cảm ơn phản hồi của bạn