Hướng xử lý yêu cầu của khách hàng cho việc sử dụng máy in

HP sẽ xử lý tất cả yêu cầu liên quan đến máy in của Quý khách. Vì vậy, xin vui lòng truy cập trang web chính hãng của HP để được trợ giúp thêm