Làm thế nào để khởi động và dùng Bixby Vision?

Ngày cập nhật gần nhất : 21-09-2020

 

Bixby Vision là một dịch vụ cung cấp thông tin, như hình ảnh tương đồng, vị trí, dịch chữ, và mã QR. Bixby Vision nhận dạng vật thểnhanh chóng và trực quan ngay cả khi bạn không biết tên vật đó.

   
• Để dùng tính năng này, thiết bị phải được kết nối đến Wi-Fi hoặc dữ liệu di động.   

• Để dùng tính năng này, bạn phải đăng ký và đăng nhập vào tài khoản Samsung.   

• Tính năng khả dụng sẽ khác biệt tùy vào khu vực và nhà cung cấp dịch vụ.

• Samsung không chịu trách nhiệm cho thông tin sản phẩm cung cấp bởi Bixby Vision.

 

Khởi động

1 Bạn có thể mở Bixby Vision dùng các phương pháp sau:
activatebixbyvision1

 

• Trong ứng dụng Máy ảnh, chọn chế độ Tự động và chọn biểu tượng.    

• Trong ứng dụng Bộ sưu tập, chọn một hình ảnh và chọn biểu tượng.

• Trong ứng dụng Internet, Chạm và giữ 1 hình ảnh và chọn Bixby Vision.

• Chụp ảnh màn hình và chọn Bixby Vision trên thanh công cụ.

• Nếu bạn đã thêm biểu tượng ứng dụng Bixby Vision vào màn hình chờ, chạy ứng dụng Bixby Vision.

activatebixbyvision2
2 Khi bạn khởi động Bixby Vision lần đầu, bạn phải đăng nhập vào tài khoản Samsung. Chọn ĐĂNG NHẬP và làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Nếu bạn đã đăng nhập rồi, bước này sẽ không xuất hiện.
3 Đọc và đồng ý các điều khoản và điều kiện rồi chọn OK.
4 Vui lòng cho phép các quyền cần thiết để dùng Bixby Vision.
5 Sau khi cài đặt, nếu một sản phẩm được nhận diện và quét, các biểu tượng tìm kiếm khả dụng sẽ xuất hiện.

Hướng máy ảnh đến vật thể hoặc địa điểm, sau đó giữ điện thoại ổn định khi Bixby Vision đang quan sát.

 

Chọn biểu tượng tìm kiếm bạn muốn dùng. Các kết quả đơn giản sẽ được hiển thị sau khi đã chọn 1 biểu tượng.

Sử dụng

activatebixbyvision3

 

- Dịch hoặc trích xuất chữ: Nhận diện và hiển thị chữ đã được dịch trên màn hình. Bạn cũng có thể trích xuất chữ
từ hình ảnh sang dạng văn vản.

- Tìm hình ảnh tương tự: Tìm kiếm các hình ảnh tương tự với vật được nhận diện từ internet. Bạn có thể xem các hình ảnh tương tự với ảnh mẫu về màu sắc hoặc hình dạng.

- Tìm kiếm địa điểm lân cận: Tìm địa danh hoặc thông tin về các địa điểm lân cận sau khi đã nhận dạng được địa
điểm hiện tại của bạn.

- Tìm kiếm thông tin rượu: Phát hiện thông tin từ nhãn rượu và tìm kiếm thông tin về loại rượu này.    

- Đọc mã QR: Bạn có thể đọc mã QR để truy cập vào các thông tin đa dạng như địa chỉ web, nội dung chi tiết, thông tin địa điểm hoặc danh thiếp.

Cảm ơn phản hồi của bạn