Cửa sổ Popup Thông Báo là gì? Cách sử dụng

Ngày cập nhật gần nhất : 13-06-2022
notipopupwindow1

Bạn có thể nhanh chóng xem nội dung của thông báo và thực hiện các thao tác khả dụng từ cửa sổ thông báo popup. Ví dụ, nếu bạn nhận 1 tin nhắn khi đang xem phim hay chơi game, bạn có thể xem tin nhắn và trả lời mà không phải chuyển sang màn hình ứng dụng Tin nhắn. Khi cửa sổ thông báo popup xuất hiện, nhấn vuốt xuống để xem nội dung.

notipopupwindow2

Tính năng này chỉ khả dụng với các ứng dụng hỗ trợ tính năng Đa cửa sổ và Ánh sáng cạn. Để xem các ứng dụng hỗ trợ, mở Cài đặt > chọn Màn

hình > Màn hình cạnh > Ánh sáng cạnh > Quản lý thông báo.

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn