Thêm Esim vào Galaxy Watch3 từ điện thoại IPhone

Ngày cập nhật gần nhất : 09-06-2022

Những thiết bị di động phù hợp để kết nối với Galaxy Watch:

  • Điện thoại sử dụng hệ điều hành Android 5.0 trở lên và RAM 1.5GB trở lên. Lưu ý: không hỗ trợ chuyển file với máy tính bảng.
  • Điện thoại iPhone 5 trở lên và sử dụng hệ điều hành iOS 9.0 trở lên.

Thêm ESim vào Galaxy Watch3

1 Trên thiết bị di động, vào ứng dụng Galaxy Watch > Gói cước di động.
2 Chọn Sử dụng mã”.
3 Hướng máy ảnh vào mã QR để quét hoặc nhập mã kích hoạt thay thế.

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn