Không thể bật Wi-Fi trên Gear S2 khi kết nối bằng Bluetooth?

Ngày cập nhật gần nhất : 22-06-2022

Gear S2 có thể kết nối với một mạng Wi-Fi để sử dụng Internet hoặc chia sẻ các tập tin đa phương tiện với các thiết bị khác. Nhưng, xin lưu ý rằng tính năng này chỉ sẵn sàng khi Gear S2 không kết nối với thiết bị di động khác.

Khi Gear S2 được kết nối thông qua Bluetooth với một thiết bị di động, kết nối mạng Wi-Fi trên Gear S2 sẽ không còn cần thiết vì Gear S2 sẽ sử dụng dữ liệu mạng của các thiết bị di động.

Tuy nhiên nếu Gear S2 đã được kết nối với một mạng Wi-Fi đồng thời cũng được kết nối với một thiết bị di động thông qua Bluetooth thì kết nối Wi-Fi trên Gear S2 sẽ không được sử dụng thật sự, nó sẽ dẫn đến việc gây tiêu hao pin.

Đây là lý do vì sao Wi-Fi trên Gear S2 sẽ bị vô hiệu hóa khi kết nối với một thiết bị di động.

Cảm ơn phản hồi của bạn