Hướng dẫn sử dụng Galaxy Watch

Ngày cập nhật gần nhất : 02-08-2022

Galaxy Watch được thiết kế để xử lý hầu hết mọi thứ từ việc thêm ứng dụng, gửi email, kết nối Spotify hoặc đồng bộ với điện thoại thông minh của bạn, để đảm bảo rằng một ngày của bạn sẽ diễn ra suôn sẻ. Đây là một vài cách để thiết lập Galaxy Watch để bạn có thể tận hưởng ngay lập tức mọi thứ mà Galaxy Watch có thể đem lại.

Xem một chồng Galaxy Watch với các màu sắc khác nhau.

Khi bạn đã kết nối Galaxy Watch với điện thoại thông minh của mình, bạn có thể bắt đầu tận hưởng một vài tính năng.

Lưu ý: Việc đồng bộ đồng hồ của bạn với một điện thoại thông minh sẽ tự động đặt ngày và giờ. Bạn chỉ có thể đặt ngày và giờ theo cách thủ công nếu đồng hồ và điện thoại thông minh của bạn không được ghép nối.

Để đặt ngày và giờ theo cách thủ công, hãy làm theo các bước sau: 

Xem một bảng chọn của Galaxy Watch với biểu tượng Cài đặt được làm nổi bật. Xem một bảng chọn của Galaxy Watch với biểu tượng Cài đặt được làm nổi bật.

Bước 1. Mở màn hình chính và nhấn vào biểu tượng Cài đặt.

Xem màn hình Cài đặt với “Cài đặt chung” được làm nổi bật. Xem màn hình Cài đặt với “Cài đặt chung” được làm nổi bật.

Bước 2. Nhấn vào “Cài đặt chung”.

Xem màn hình Cài đặt chung với “Thời gian” được làm nổi bật. Xem màn hình Cài đặt chung với “Thời gian” được làm nổi bật.

Bước 3. Nhấn vào “Thời gian”.

Xem màn hình Thời gian với “Đặt ngày” được làm nổi bật. Xem màn hình Thời gian với “Đặt ngày” được làm nổi bật.

Bước 4. Nhấn vào “Đặt ngày”.

Xem màn hình “Đặt ngày” với nút “Xong” được làm nổi bật. Xem màn hình “Đặt ngày” với nút “Xong” được làm nổi bật.

Bước 5. Điều chỉnh bằng cách nhấn vào ngày, tháng và năm, sau đó nhấn vào “Hoàn tất”.

Xem màn hình Thời gian với “Đặt thời gian” được làm nổi bật. Xem màn hình Thời gian với “Đặt thời gian” được làm nổi bật.

Bước 6. Nhấn vào “Đặt thời gian”.

Xem màn hình “Đặt thời gian” với nút “Hoàn tất” được làm nổi bật. Xem màn hình “Đặt thời gian” với nút “Hoàn tất” được làm nổi bật.

Bước 7. Điều chỉnh thời gian bằng cách nhấn vào giá trị giờ và phút, sau đó nhấn vào “Hoàn tất”.

Để kết nối với mạng Wi-Fi theo cách thủ công, hãy làm theo các bước sau:

Xem bảng chọn của Galaxy Watch với biểu tượng Cài đặt được làm nổi bật. Xem bảng chọn của Galaxy Watch với biểu tượng Cài đặt được làm nổi bật.

Bước 1. Vuốt lên ở trên màn hình chính và nhấn vào biểu tượng Cài đặt.

Xem màn hình “Cài đặt” với “Kết nối” được làm nổi bật. Xem màn hình “Cài đặt” với “Kết nối” được làm nổi bật.

Bước 2. Nhấn vào “Kết nối”.

Xem màn hình Kết nối với “Wi-Fi” được làm nổi bật. Xem màn hình Kết nối với “Wi-Fi” được làm nổi bật.

Bước 3. Nhấn vào “Wi-Fi”.

Xem màn hình “Wi-Fi” với nút chuyển đổi bật/tắt được làm nổi bật. Xem màn hình “Wi-Fi” với nút chuyển đổi bật/tắt được làm nổi bật.

Bước 4. Nhấn vào nút chuyển đổi để chuyển sang “Bật”.

Xem màn hình Wi-Fi với ví dụ về mạng Wi-Fi được làm nổi bật. Xem màn hình Wi-Fi với ví dụ về mạng Wi-Fi được làm nổi bật.

Bước 5. Cuộn xuống và nhấn vào mạng Wi-Fi bạn muốn kết nối.

Xem ví dụ về màn hình “Mật khẩu” với nút “Kết nối” được làm nổi bật. Xem ví dụ về màn hình “Mật khẩu” với nút “Kết nối” được làm nổi bật.

Bước 6. Nhập mật khẩu Wi-Fi và nhấn vào “Kết nối”.

Lưu ý: Việc kết nối Galaxy Watch với điện thoại thông minh của bạn qua Bluetooth sẽ tự động tắt Wi-Fi. Hãy sử dụng Wi-Fi khi cần thiết.

Để thêm một ứng dụng vào Galaxy Watch của bạn, hãy làm theo các bước sau:

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập vào một Tài khoản Google™ để truy cập CH Play.

Xem bảng chọn của Galaxy Watch với biểu tượng Play Store được làm nổi bật. Xem bảng chọn của Galaxy Watch với biểu tượng Play Store được làm nổi bật.

Bước 1. Vuốt lên ở trên màn hình chính và nhấn vào biểu tượng CH Play.

Xem màn hình Play Store với chức năng Tìm kiếm được làm nổi bật. Xem màn hình Play Store với chức năng Tìm kiếm được làm nổi bật.

Bước 2. Nhập tên của ứng dụng bạn muốn tải xuống, sau đó nhấn vào nút tìm kiếm trên bàn phím.

Xem màn hình “Ứng dụng trên điện thoại của bạn” với ứng dụng “Samsung Internet” được làm nổi bật. Xem màn hình “Ứng dụng trên điện thoại của bạn” với ứng dụng “Samsung Internet” được làm nổi bật.

Bước 3. Nhấn vào ứng dụng bạn muốn tải xuống từ danh sách kết quả tìm kiếm.

Xem màn hình ứng dụng Samsung Internet với nút “Cài đặt” được làm nổi bật. Xem màn hình ứng dụng Samsung Internet với nút “Cài đặt” được làm nổi bật.

Bước 4. Nhấn vào “Cài đặt”.

Xem màn hình ứng dụng Samsung Internet với nút “Mở” được làm nổi bật. Xem màn hình ứng dụng Samsung Internet với nút “Mở” được làm nổi bật.

Bước 5. Sau khi ứng dụng đã được tải xuống và cài đặt, hãy nhấn vào “Mở”.

Lưu ý: Để hoạt động bình thường, một số ứng dụng sẽ yêu cầu quyền từ đồng hồ của bạn hoặc cài đặt một ứng dụng được liên kết trên thiết bị được kết nối của bạn. Hãy đọc kỹ các điều khoản và điều kiện và đảm bảo rằng bạn đã kích hoạt các quyền thích hợp và cài đặt các ứng dụng cần thiết trên điện thoại thông minh của mình trước khi tải các ứng dụng xuống thiết bị của bạn.

Để thực hiện cuộc gọi với Galaxy Watch của bạn, hãy làm theo các bước sau đây:

Xem bảng chọn của Galaxy Watch với biểu tượng Điện thoại được làm nổi bật. Xem bảng chọn của Galaxy Watch với biểu tượng Điện thoại được làm nổi bật.

Bước 1. Vuốt lên ở trên màn hình chính và nhấn vào biểu tượng Điện thoại.

Xem màn hình cuộc gọi với biểu tượng Bàn phím và danh bạ được làm nổi bật. Xem màn hình cuộc gọi với biểu tượng Bàn phím và danh bạ được làm nổi bật.

Bước 2. Nhấn vào biểu tượng Bàn phím hoặc danh bạ.

Xem màn hình bàn phím và biểu tượng điện thoại. Xem màn hình bàn phím và biểu tượng điện thoại.

Bước 3. Nhập số điện thoại hoặc nhấn vào danh bạ bạn muốn gọi.

Xem màn hình danh bạ với biểu tượng điện thoại được làm nổi bật. Xem màn hình danh bạ với biểu tượng điện thoại được làm nổi bật.

Bước 4. Nhấn vào biểu tượng điện thoại.

Lưu ý: Để thực hiện cuộc gọi, bạn phải có kết nối 4G. Cuộc gọi chỉ khả dụng trên Galaxy Watch 4G.

Chế độ tiết kiệm pin là chìa khóa để tăng tuổi thọ pin cho Galaxy Watch của bạn. Chế độ tiết kiệm pin giảm độ sáng màn hình và hạn chế các ứng dụng mà có thể làm hao pin khi chạy nền.

Để kích hoạt hoặc tắt chế độ Tiết kiệm Pin, hãy làm theo các bước sau:

Xem bảng chọn của Galaxy Watch với biểu tượng Cài đặt được làm nổi bật. Xem bảng chọn của Galaxy Watch với biểu tượng Cài đặt được làm nổi bật.

Bước 1. Vuốt lên ở trên màn hình chính và nhấn vào biểu tượng Cài đặt.

Xem màn hình Cài đặt với biểu tượng “Pin” được làm nổi bật. Xem màn hình Cài đặt với biểu tượng “Pin” được làm nổi bật.

Bước 2. Nhấn vào “Pin”.

Xem màn hình “Tiết kiệm pin” với công tắc chuyển đổi được làm nổi bật. Xem màn hình “Tiết kiệm pin” với công tắc chuyển đổi được làm nổi bật.

Bước 3. Chọn “Tiết kiệm pin” bằng cách nhấn vào công tắc chuyển đổi để bật hoặc tắt chế độ tiết kiệm pin.

Lưu ý: Các tính năng của Galaxy Watch có thể khác nhau tùy theo mẫu.

Cảm ơn phản hồi của bạn