Âm thanh S8/S8Plus không rõ trong cuộc gọi do tiếp xúc nước?

Ngày cập nhật gần nhất : 09-06-2022

Nếu thiết bị đã từng bị nhúng vào nước hay loa bị ướt, âm thanh sẽ không rõ ràng trong cuộc gọi vì có thể nước đã vào trong loa.


Lúc đó, vui lòng lau thiết bị nhẹ nhàng với vải khô, mềm và để nó khô ráo hoàn toàn trước khi sử dụng.
Để khô nhanh hơn, dùng gió hoặc lắc nhẹ thiết bị với mặt loa hướng xuống.  
Mặc dù đã thao tác như vậy nhưng nếu vẫn còn hơi ẩm ở màng loa, âm thanh sẽ không phát rõ ràng.
Lúc này, vui lòng kiểm tra tình trạng âm thanh của thiết bị khi trong cuộc gọi để màng loa rung lên và loại bỏ hơi ẩm còn sót lại.
Nếu bạn vẫn gặp vấn đề về âm thanh sau khi đã thử các bước này, hãy liên lạc TTBH Samsung gần nhất.

Cảm ơn phản hồi của bạn