Lý do cuộc gọi nhỡ không xuất hiện trên biểu tượng ứng dụng?

Ngày cập nhật gần nhất : 25-07-2022

 

Nếu bạn tắt thông báo của ứng dụng Danh bạ trên phiên bản Android Nougat, khi cập nhật lên Android Oreo mà vẫn chưa thay đổi cài đặt này, các cuộc gọi nhỡ sẽ không hiển thị trên biểu tượng ứng dụng. Từ phiên bản Android Oreo, ứng dụng Danh bạ (Điện thoại) sẽ kiểm tra cuộc gọi nhỡ và hiển thị thông báo trên biểu tượng ứng dụng này. 

misscall

 

Để tránh tình huống này xảy ra, vui lòng làm theo các bước sau:

1 Đi đến Cài đặt
misscall
2 Chọn Ứng dụng
misscall
3 Chọn Danh bạ
misscall
4 Chọn Thông báo
misscall
5 Chọn công tắc để mở tính năng thông báo
misscall

Cảm ơn phản hồi của bạn