Hướng dẫn gỡ thẻ SIM trên Galaxy Note8

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020
1 Đẩy que lấy SIM vào lỗ trên khay để lấy khay ra.
file
2 Kéo khay đựng SIM và thẻ nhớ nhẹ nhàng ra khỏi khe.
file
3 Tháo thẻ SIM hoặc USIM.
4 Đẩy khay SIM vào khe đựng.

• Nếu bạn gắn khay SIM vào khi nó đang ướt, thiết bị có thể bị hư hỏng. Luôn chắc chắn rằng khay khô ráo.

• Gắn hoàn toàn khay vào khe đựng để ngăn chất lỏng xâm nhập. 

Cảm ơn phản hồi của bạn