Tôi muốn đặt phím Bixby để khởi động các chức năng và ứng dụng khác không phải Bixby. Tôi phải làm sao?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Bạn có thể mở hoặc tắt phím Bixby từ màn hình chính Bixby. Nhưng bạn sẽ không thể dùng phím Bixby cho tính năng/ứng dụng nào khác.

bixbykeyotherfunctions
1 Trên màn hình Bixby Home, chọn biểu tượng bánh răng.
2 Chọn công tắc ở tùy chọn phím Bixby để tắt nó.

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page