Tôi muốn đặt phím Bixby để khởi động các chức năng và ứng dụng khác không phải Bixby. Tôi phải làm sao?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 20-03-2018

Bạn có thể mở hoặc tắt phím Bixby từ màn hình chính Bixby. Nhưng bạn sẽ không thể dùng phím Bixby cho tính năng/ứng dụng nào khác.

bixbykeyotherfunctions
1 Trên màn hình Bixby Home, chọn biểu tượng bánh răng.
2 Chọn công tắc ở tùy chọn phím Bixby để tắt nó.

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ