Cách đặt lại số điện thoại để xác minh hai bước tài khoản Samsung

Ngày cập nhật gần nhất : 29-01-2021

Tài khoản Samsung là một tài khoản miễn phí, cho phép người dùng sử dụng nhiều dịch vụ tiện ích của Samsung như: kho ứng dụng Galaxy Apps, quà tặng Galaxy, Samsung Pay (thanh toán qua điện thoại) và các tính năng đa dạng khác trên thiết bị của Samsung.

Để đăng nhập tài khoản Samsung, sau khi nhập mật khẩu thiết bị sẽ yêu cầu bắt buộc xác thực hai bước để bảo mật tài khoản. Trường hợp số điện thoại nhận xác thực hai bước qua tin nhắn SMS không còn sử dụng nữa thì bạn có thể tiến hành đặt lại số điện thoại.

Điều kiện: bạn cần nhớ thông tin đăng ký tài khoản và nhập đúng IMEI (hoặc Serial) của một thiết bị Galaxy bất kỳ đã từng đăng nhập tài khoản Samsung Account này.

Hãy thao tác theo hướng dẫn bên dưới để đặt lại số điện thoại:

Bước 1

Đăng nhập tài khoản Samsung trên website hoặc thiết bị Galaxy.

Bước 2

Ở phần xác thực 2 bước, chọn “Xác thực bằng tin nhắn SMS” -> Chọn “Đặt lại số điện thoại sử dụng để xác minh hai bước” -> Chọn “Truy cập hộp thư đến” hoặc mở ứng dụng Mail.

Bước 3

Mở tin nhắn mail được gửi đến từ Samsung Account với tiêu đề “Đặt lại số điện thoại của bạn” -> Chọn “Đặt lại số điện thoại” -> Nhập đúng các thông tin như: “Họ”, “Tên”, “Ngày tháng năm sinh” -> Tiếp theo, nhập “IMEI” và “Số Sê-ri” của bất kì thiết bị nào đã từng đăng nhập tài khoản Samsung này -> Chọn “Xác thực”.

Lưu ý: Liên kết này chỉ có hiệu lực trong 30 phút sau khi được gửi.

Bước 4

Nhập “Số Điện Thoại“ mới bạn muốn nhận tin nhắn SMS xác thực -> Chọn “Thiết lập“ -> Nhập “Mã xác minh“ được gửi về số điện thoại vừa nhập -> Chọn “Xác thực“ -> Hoàn tất đổi số điện thoại.

Cảm ơn phản hồi của bạn