Cách để thay dây cho thiết bị Galaxy Fit e

Ngày cập nhật gần nhất : 06-06-2022

Tháo dây khỏi Galaxy Fitⓔ để thay dây mới.

1 Khi đang giữ Galaxy Fitⓔ, kéo nhẹ một đầu khớp dây đeo và nhấc nó lên.
file

• Chắc chắn rằng bạn nắm kéo phần dây ở gần màn hình. Kéo ở phần cuối dây có thể gây hư hỏng.

• Giữ cố định Galaxy Fitⓔ và tháo dây. Nếu không, Galaxy Fitⓔ có thể hư hỏng khi bạn thay dây.

2 Gắn 1 đầu dây vào 1 đầu Galaxy Fitⓔ và nhẹ nhàng kéo đầu còn lại của dây đeo sao cho vừa với thiết bị.
file

Cảm ơn phản hồi của bạn