Cách tìm kiếm khi thiết bị Galaxy Fit e thất lạc?

Ngày cập nhật gần nhất : 30-06-2022

Nếu bạn đã để quên Galaxy Fitⓔ ở đâu đó, hãy dùng ứng dụng Galaxy Wearable trên điện thoại để tìm.

Bạn có thể tìm Galaxy Fitⓔ qua ứng dụng Galaxy Wearable ngay trên điện thoại đã kết nối đến Galaxy Fitⓔ khi không tìm thấy. Lưu ý rằng tính năng này không khả dụng nếu bạn dùng Galaxy Fitⓔ độc lập.

1 Mở ứng dụng Galaxy Wearable trên điện thoại của bạn và chọn Trang chính → Tìm Vòng đeo tay của tôi.
2 Chọn biểu tượng Tìm kiếm. Galaxy Fitⓔ sẽ rung và sáng màn hình. Để ngừng rung, chạm vào màn hình Galaxy Fitⓔ 2 lần hay chạm vào biểu tượng Galaxy Fitⓔ trên thiết bị di động.
file

Cảm ơn phản hồi của bạn