Sử dụng Máy ảnh kép trên Galaxy S9+

Ngày cập nhật gần nhất : 22-09-2020

 

Tham khảo Hướng dẫn sử dụng Máy ảnh kép trên Galaxy S9+ qua đoạn video sau đây:

 

Cảm ơn phản hồi của bạn