Sử dụng Máy ảnh kép trên Galaxy S9+

Ngày cập nhật gần nhất : 09-06-2022

Tham khảo Hướng dẫn sử dụng Máy ảnh kép trên Galaxy S9+ qua đoạn video sau đây:

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn