Làm thế nào để xóa dấu vân tay đăng ký trên Galaxy A5 (2016)

Ngày cập nhật gần nhất : 09-06-2022

Người sử dụng có thể xóa chế độ quét vân tay, bằng cách:    

1 Trên màn hình Cài đặt, chọn Khóa màn hình và bảo mật.
2 Chọn Vân tay.
3 Quét vân tay để đăng nhập, hoặc chọn Mật khẩu sao lưu và nhập mật khẩu sao lưu.
4 Chọn Sửa.
5 Chọn vào vân tay đã đăng ký.
Làm thế nào để xóa dấu vân tay đã đăng ký trên máy Galaxy A5 (2016)?
6 Chọn Gỡ bỏ.
7 Chọn Gỡ bỏ. Nếu chế độ quét vân tay được đặt làm khóa màn hình, chế độ khóa màn hình sẽ trở về mặc định là vuốt màn hình.
Làm thế nào để xóa dấu vân tay đã đăng ký trên máy Galaxy A5 (2016)?

Cảm ơn phản hồi của bạn