Làm thế nào để định dạng thẻ nhớ trên Galaxy J7?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-06-2022

Thẻ nhớ được định dạng trên máy vi tính có thể không tương thích với thiết bị. Hãy định dạng thẻ nhớ trên thiết bị. Trước khi định dạng thẻ nhớ, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng được lưu trong thiết bị. Nhà sản xuất không bảo hành việc mất dữ liệu do lỗi của người dùng.

1 Trên màn hình chờ chạm vào Ứng dụng.
2 Cài đặt.
Làm thế nào để định dạng thẻ nhớ trên máy Galaxy J7?
3 Bộ nhớ.
Làm thế nào để định dạng thẻ nhớ trên máy Galaxy J7?
4 Định dạng thẻ SD.
Làm thế nào để định dạng thẻ nhớ trên máy Galaxy J7?
5 Định dạng thẻ SD.
Làm thế nào để định dạng thẻ nhớ trên máy Galaxy J7?
6 Chạm vào Xóa hết để định dạng lại thẻ nhớ.
Làm thế nào để định dạng thẻ nhớ trên máy Galaxy J7?

Cảm ơn phản hồi của bạn