Cách để sao lưu và khôi phục dữ liệu cho các thiết bị Samsung Galaxy?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 10-10-2018

Bạn cần thường xuyên sao lưu dữ liệu của mình đến nơi an toàn, như Samsung Cloud hoặc tài khoản Google, hoặc máy tính cá nhân. Trong trường hợp dữ liệu trên thiết bị của bạn bị lỗi hoặc mất đi do khôi phục cài đặt gốc ngoài ý muốn hay mất thiết bị. 

 

Sao lưu

Sử dụng Samsung CloudNhấp để mở rộng

Bạn có thể quản lý nội dung cần được lưu trữ an toàn trên Samsung Cloud.

Bạn có thể bảo toàn các thông tin cá nhân, ứng dụng và cài đặt trên thiết bị của mình.
Bạn có thể sao lưu các thông tin nhạy cảm và truy cập lại chúng. Để làm được vậy, bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản Samsung để sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu. 

1 Trên màn hình Cài đặt, chọn Cloud và Tài khoản
1
2 Chọn 'Sao lưu và Khôi phục'
2
3 Chọn 'Sao lưu dữ liệu'
3
4 Đánh dấu chọn các dữ liệu cần sao lưu và chọn Sao lưu
4
5 Sau khi quá trình hoàn tất, dữ liệu của bạn đã được sao lưu thành công lên Samsung Cloud và có thể được khôi phục bất kỳ lúc nào lên bất kỳ thiết bị Samsung Galaxy nào của bạn

Sử dụng Smart SwitchNhấp để mở rộng
1 Để chuyển dữ liệu giữa các thiết bị di động qua Smart Switch, trên màn hình Cài đặt, chọn Cloud và tải khoản → Smart Switch
5
2 Chọn Chuyển dữ liệu sang bộ nhớ ngoài để sao lưu đến thẻ nhớ hoặc ổ cứng ngoài
6
3 Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để chuyển dữ liệu sang bộ nhớ ngoài

Sử dụng Smart Switch PCNhấp để mở rộng

Chuyển dữ liệu giữa thiết bị của bạn và máy tính cá nhân. Bạn cần tải Smart Switch PC cho máy tính của mình từ đường link www.samsung.com/smartswitch. Sao lưu dữ liệu từ thiết bị của bạn lên máy tính và truy xuất nó sau để khôi phục lại trên thiết bị.

1
1 Trên máy tính, truy cập đường link www.samsung.com/smartswitch để tải về phiên bản PC của Smart Switch
2 Trên máy tính, mở Smart Switch.
3 Kết nối thiết bị của bạn đến máy tính bằng cáp USB của thiết bị.
4 Trên máy tính, làm theo các bước hướng dẫn để sao lưu dữ liệu của bạn từ thiết bị sang máy tính. Sau đó, ngắt kết nối thiết bị của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng dữ liệu ứng dụng và các cài đặt có thể sẽ không được sao lưu do thiết kế của từng ứng dụng cụ thể. 

Khôi phục

Sử dụng Samsung CloudNhấp để mở rộng
1 Ở màn hình Cài đặt, chọn Cloud và Tài khoản
1
2 Chọn Sao lưu và khôi phục
1
3 Chọn Khôi phục dữ liệu
1
4 Đánh dấu chọn các nội dung cần khôi phục và chọn Khôi phục
1

Sử dụng Smart Switch và Smart Switch PCNhấp để mở rộng
1 Trường hợp bạn đã sao lưu dữ liệu đến thẻ nhớ hay bộ nhớ ngoài qua Smart Switch, để khôi phục, bạn chỉ cần kết nối thẻ nhớ hay bộ nhớ ngoài đó đến thiết bị và chọn tùy chọn Smart Swicth > Bộ nhớ ngoài > Khôi phục.
1
2 Trường hợp bạn đã sao lưu dữ liệu lên máy tính cá nhân thông qua Smart Switch PC, bạn chỉ cần kết nối thiết bị đến máy tính thông qua cáp USB và chọn Khôi phục dữ liệu.

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Kết nối Dịch vụ Trò chuyện (Chat) nhanh hơn với ứng dụng Samsung Members trên điện thoại di động

Thư điện tử

Gửi phản hồi đến Samsung Việt Nam

Ban Giám đốc

Gửi phản hồi đến Ban Giám đốc Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

Sản phẩm di động

1800-588-855

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

Các sản phẩm khác

1800-588-889

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Liên hệ