Làm thế nào định dạng thẻ nhớ trên Galaxy S9/S9+?

Ngày cập nhật gần nhất : 10-06-2022
format s9

Thiết bị Galaxy S9/S9+ hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 400GB. Bạn có thể mở rộng bộ nhớ cho thiết bị, để có thể lưu trữ thêm nhiều hơn dữ liệu đa phương tiện như âm nhạc, hình ảnh, video... 

Thẻ nhớ định dạng trên máy tính có thể không phù hợp với thiết bị. Hãy định dạng lại thẻ trên điện thoại.    

 

Trước khi định dạng lại thẻ nhớ,  vui lòng nhớ  sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng có trên thẻ nhớ. Chính sách bảo hành của nhà sản xuất không bao gồm mất dữ liệu do thao tác người dùng.

Định dạng thẻ nhớ

1 Chọn Ứng dụng > chọn Cài đặt.
2 Chọn Bảo trì thiết bị > Lưu trữ.
3 Chọn Nhiều hơn > chọn Cài đặt bộ nhớ > chọn SD card > chọn Định dạng.

Cảm ơn phản hồi của bạn