Hướng dẫn Khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị Galaxy

Ngày cập nhật gần nhất : 20-05-2024

Trong trường hợp bạn cần xóa hoàn toàn dữ liệu thiết bị Galaxy của mình, bạn có thể thực hiện tuỳ chọn Khôi phục cài đặt gốc. Tính năng này sẽ xóa hoàn toàn thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn ra khỏi thiết bị vĩnh viễn.

Dữ liệu sau khi xoá khỏi thiết bị sẽ không thể khôi phục.

Nếu bạn đã mã hóa thẻ nhớ microSD, bạn phải giải mã nó trước khi khôi phục. Nếu không, điện thoại của bạn sẽ không thể đọc dữ liệu trên thẻ. Từ Cài đặt, tìm kiếm và chọn Giải mã Thẻ SD, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

1 Từ Cài đặt, tìm kiếm và chọn Quản lý chung.
reset1
2 Chọn Đặt lại.
reset2
3 Chọn Khôi phục cài đặt gốc.
reset3
4 Tham khảo thông tin hiển thị trên màn hình, và chọn Đặt lại.
reset4

Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu tài khoản Samsung của mình nếu bạn đã thêm tài khoản Samsung vào thiết bị.

Thiết bị của bạn sẽ bắt đầu đặt lại. Khi bật trở lại, điện thoại sẽ bắt đầu từ màn hình thiết lập ban đầu.

 

Cảm ơn phản hồi của bạn