Làm thế nào để khởi động lại Gear S2 nếu thiết bị bi “treo (đứng)” hoặc không phản hồi?

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Nếu Gear của bạn bị đứng hoặc treo, có thể cần phải tắt các ứng dụng hoặc tắt Gear và bật lại.

Nếu Gear bị treo (đứng) và không phản hồi, hãy nhấn và giữ phím Trang chính lâu hơn 7 giây để khởi động lại.

restart.png

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page