Cách khởi động lại Samsung Gear S2 khi thiết bị không phản hồi

Ngày cập nhật gần nhất : 10-06-2022

Nếu Gear của bạn bị đứng hoặc treo, có thể cần phải tắt các ứng dụng hoặc tắt Gear và bật lại.

Nếu Gear bị treo (đứng) và không phản hồi, hãy nhấn và giữ phím Trang chính lâu hơn 7 giây để khởi động lại.

restart.png

Cảm ơn phản hồi của bạn