Làm thế nào để thiết lập và sử dụng NFC trên Samsung Galaxy S5?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 03-01-2018

NFC trên Samsung Smart Phone cho phép chia sẻ nội dung đa phương tiện, các tập tin với các thiết bị có hỗ trợ S Beam™ và Android Beam™ bằng thao tác chạm và gởi.

Mở NFC: 

1 Từ màn hình trang chủ Touchwiz, chạm Ứng Dụng > Cài đặt > NFC
2 Chạm vào phím tắt / mở >
3 Thực hiện tương tự với thiết bị cần chia sẻ dữ liệu.

“Dễ dàng tắt và mở “NFC” trong Bảng thông báo. Để truy cập vào Bảng thông báo, sử dụng hai ngón tay để kéo xuống từ phía trên cùng của màn hình, chạm vào phím “NFC” để bật hoặc tắt.”

Làm thế nào để thiết lập và sử dụng NFC trên Samsung Galaxy S5?

S Beam: S beam cho phép chia sẻ các tập tin bằng cách đưa 2 thiết bị hỗ trợ NFC lại gần nhau. S Beam sẽ lập tức kết nối wifi trực tiếp của 2 thiết bị.

1 Mở nội dung muốn chia sẻ (có thể chia sẻ hình ảnh, video, địa chỉ liên lạc, địa chỉ trang web và 1 ứng dụng từ của hàng CH Play).
2 Chạm 2 thiết bị với nhau.
3 Trên thiết bị gởi nội dung sẽ hiển thị thông báo. Chạm vào nội dung trên màn hình để bắt đầu.
4 Tách 2 thiết bị khi máy hiển thị thông báo 1 lần nữa. Và quá trình truyền tải nội dung sẽ bắt đầu.
5 Sau khi truyền tải nội dung hoàn tất, nội dung sẽ được hiển thị trên thiết bị nhận.
Làm thế nào để thiết lập và sử dụng NFC trên Samsung Galaxy S5?

A

Android Beam: Chia sẻ liên kết, nội dung đa phương tiện, danh bạ…. bằng kết nối Bluetooth.

1 Từ cài đặt NFC, chạm “Android Beam”.
2 Chạm phím tắt / mở >
3 Thao tác tương tự trên thiết bị còn lại.
4 Mở nội dung muốn chia sẻ.
5 Chạm 2 thiết bị với nhau.
6 Trên thiết bị gởi nội dung sẽ hiển thị thông báo. Chạm vào nội dung trên màn hình để bắt đầu.
7 Tách 2 thiết bị khi máy hiển thị thông báo 1 lần nữa. Và quá trình truyền tải nội dung sẽ bắt đầu.
8 Sau khi truyền tải nội dung hoàn tất, nội dung sẽ được hiển thị trên thiết bị nhận.

Chạm và Thanh Toán: Sử dụng điện thoại để thanh toán các dịch vụ mua sắm, thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán.

Từ các thiết lập NFC và thông tin đã được thiết lập thanh toán trong ứng dụng được chọn mặc định.

Làm thế nào để thiết lập và sử dụng NFC trên Samsung Galaxy S5?

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

Tư vấn trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Kết nối Dịch vụ Trò chuyện (Chat) nhanh hơn với ứng dụng Samsung Members trên điện thoại di động.

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ